Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
Wolontariat
CARITAS
Dom Dziecka
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO
Fundacja MAM MARZENIE
Fundacja POMÓŻ IM
Fundacja SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
Hospicjum
Kiermasze
Oddawanie krwi
PCK
Szlachetna Paczka
Świetlica socjoterapeutyczna