Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
Nagroda Dobrego Polaka

Nagroda Dobrego Polaka przyznawana jest rokrocznie wybranym uczniom naszej szkoły od 15 lat.
W tym roku szkolnym uroczyste wręczenie nagród nastąpiło już po raz piętnasty.
Fundatorem Nagrody Dobrego Polaka jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło Życiorys Pana Jana Żądło
Rokrocznie spośród uczniów nominowanych do nagrody, powołana przez Dyrektora Szkoły Kapituła Nagrody Dobrego Polaka przyznaje nagrodę  kandydatom spełniającym kryteria określone regulaminem:

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:

1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim

Laureaci Nagrody Dobrego Polaka od 1999 do 2015 Laureaci_1999-2015

Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2015 Nagroda Dobrego Polaka 2015
Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2014 Nagroda Dobrego Polaka 2014
Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2013 Nagroda Dobrego Polaka 2013
Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2012 Nagroda Dobrego Polaka 2012
Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2011 Nagroda Dobrego Polaka 2011
Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2010 Nagroda Dobrego Polaka 2010
Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka 2009 Nagroda Dobrego Polaka 2009

Spotkania uczniów z Panem Janem Żądło: w zakładce: Samorząd/Działania