Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
Znak najwyższej jakości

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014″.

www.licea.perspektywy.pl