Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
07 mar 2012 Nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego w III LO – 2012


Dnia 28.02.2012 r. odbyło się oficjalne powitanie przez społeczność uczniowską oraz Dyrekcję III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Skład nowego Prezydium SU:
Kacper Zubrzycki – przewodniczący
Anna Krzyżanowska – z-ca przewodniczącego
Agnieszka Gaca – skarbnik
Weronika Żochowska – sekretarz
Na początku głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Górniak, która podziękowała byłemu Prezydium SU za efektywną pracę oraz przywitała nowy skład naszych szkolnych władz samorządowych. Następnie głos został przekazany Hannie Piekarskiej – byłej przewodniczącej SU, która po przemówieniu Kacpra Zubrzyckiego przekazała mu „insygnia władzy” – jabłko i symboliczne berło. Byłe Prezydium SU w podziękowaniu za trud włożony w swoją pracę otrzymało słodkie upominki.
Po części oficjalnej były i obecny skład Prezydium SU udał się do gabinetu pani Dyrektor, aby omówić aktualne sprawy szkoły i uczniów.