Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 lut 2012 Tajemniczy świat porostów – wykład dr Anny Matwiejuk


24 lutego po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole panią dr A. Matwiejuk z Instytutu biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Tym razem uczniowie klasy Ie i Ii mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat budowy, sposobu rozmnażania oraz znaczenia porostów w przyrodzie i życiu człowieka.
Młodzież mogła przekonać się o właściwościach higroskopijnych plechy porostów oraz poznać różne kształty grzybów lichenizujących. Zdefiniowanie pojęcia porost zawsze sprawiało duże kłopoty i do dzisiaj nie ma w tej materii zgodności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że porost jest tworzony przez co najmniej dwa organizmy, całkowicie odrębne i diametralnie różniące się. Nie ulega wątpliwości, że porosty są grupą ekologiczną, a nie taksonomiczną. Tehler stwierdził, że porosty nie są organizmami, ale stanowią niewielkie ekosystemy, utworzone z dwóch lub większej liczby komponentów – mykobionta i fotobionta.