Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 lut 2012 Klasa II e na wykładzie prof. dr hab. Krzysztofa Winklera „Jak efektywnie magazynować energię elektryczną? Rzecz o przewodzących materiałach polimerowych”


Rosnące zapotrzebowanie na energie elektryczną, przejawiające się między innymi nowymi technologiami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wymaga nowych technologii umożliwiających efektywne przechowywanie energii. Do magazynowania energii elektrycznej, oprócz akumulatorów i baterii, wykorzystywane sa superkondensatory. Mogą być one ładowane i rozładowywane dużo szybciej od baterii. Mają tez większą trwałość w warunkach wielokrotnego ładowania i rozładowania. Pojemność ich jest jednak znacznie niższa od komercyjnie stosowanych baterii litowo-jonowych o podobnych rozmiarach. Wiele uwagi poświęca się zatem syntezie nowych materiałów, które posiadają dużą pojemność elektryczną i mogą być wykorzystywane do konstrukcji superkondensatorów. Nanostruktury węglowe, nanorurki, grafeny i fulereny, charakteryzują się takimi właściwościami.
Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Winklera w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia zabrał słuchaczy w świat polimerów fulerenowych. Podjęta została próba wspólnej, korzystając z wyobraźni słuchaczy, syntezy takich materiałów. Omówione zostały ich właściwości i możliwości potencjalnego wykorzystania do konstrukcji superkondensatorów.