Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 lut 2012 XIII Białostockie Forum Szkół


14 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku  odbyło się XIII Białostockie Forum Szkół pod hasłem „O tożsamość szkoły”.
Konferencja Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku zainaugurowała XIII Białostockie Forum Szkół, na które w tym roku składają się następujące inicjatywy:
- miejskie dni otwarte szkół (Licea Ogólnokształcące 19-23 marca 2012 r.),
- V Forum Rodziców (14.02.2012 r.),
- Festyn Edukacyjny ( 1.06.2012 r.),
- Debata Samorządów Uczniowskich (szkoły ponadgimnazjalne – debata w III LO – 14.06.2012 r.)
Wprowadzenie do tematyki forum wygłosili Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jakub – Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostockiej i Gdańskiej.
Wystąpienia zaproszonych gości pod hasłem „O tożsamość szkoły” wygłosili: pani Anna Gocłowska i Emilia Kowalczyk-Rumak – przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Joanna Piasta-Siechowicz – dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie, ksiądz dr Piotr Pawlukiewicz – duszpasterz akademicki.
Zaproszeni goście spotkali się również z nauczycielami i rodzicami uczniów na Konferencji Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku i na V Forum Rodziców.

Pani Anna Gocłowska - przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej


Pani Joanna Piasta-Siechowicz – dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie


Ksiądz dr Piotr Pawlukiewicz – duszpasterz akademicki

fot.  Katarzyna Maciejuk