Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
25 mar 2009 Zawody okręgowe IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

5 marca 2009 r. w pięciu uczelniach ekonomicznych odbyły się zawody okręgowe IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. W uczelni warszawskiej – Szkole Głównej Handlowej – w olimpijskich zmaganiach wzięły udział 262 osoby. W śród nich znalazło się 10 uczniów naszej szkoły. Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów organizowanych tego samego dnia, tj.: I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy oraz II etap to zespołowe rozwiązanie zadania sytuacyjnych. Po napisaniu testu, do II etapu eliminacji okręgowych, kwalifikuje się 50 zawodników, którzy otrzymali najwyższą liczbą punktów z testu wiedzy. Przez I etap pomyślnie przeszli: Dorota Kalinowska z kl. III A, Ewelina Wilczewska z kl. III D, Piotr Sieliwonik z kl. III C oraz Paweł Kalinowski z II C. Następnie nasi uczniowie wspólnie zmagali się z rozwiązaniem zadań sytuacyjnych, które później prezentowali przed komisją. W efekcie ich pracy do zawodów centralnych zakwalifikowali się Piotr Sieliwonik z kl. III C oraz Paweł Kalinowski z II C