Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 mar 2009 I miejsce Adriany Olszewskiej w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Już po raz siedemnasty Polski Czerwony Krzyż organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. Celem konkursu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.
20 marca odbył się etap okręgowy olimpiady. I miejsce zajęła Adriana Olszewska z klasy II e, która będzie reprezentowała nasz okręg na etapie ogólnopolskim. Gratulujemy!