Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
09 mar 2009 Zajęcia pozalekcyjne z fizyki w LABFIZ- Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

Od 16 lutego 2009r. przez 25 tygodni trwał cykl zajęć pozalekcyjnych z fizyki w LABFIZ- Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach realizacji projektu „Poznaj Wszechświat Dla Siebie”.

Zajęcia odbywały się cotygodniowo w poniedziałki o godzinie 18,30 w wymiarze 2 godzin przez okres 25 tygodni.

Uczniowie zapoznali się: z zasadami BHP i ergonomią pracy, laboratorium i praca naukową pracowników Instytutu Fizyki. Na kolejnych zajęciach uczniowie w 2-3 osobowych grupach wykonywali ćwiczenia pod opieką doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego z Wydziału Fizyki UwB dr Janusza Waliszewskiego i nauczyciela fizyki III LO mgr Teresy Fedorowicz.