Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
09 mar 2009 Wycieczka do Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej w Świerku

W dniu 19.II.2009r. odbyła się wycieczka do Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej w Świerku, w ramach realizowanego projektu „Poznaj Wszechświat Dla Siebie”

W wycieczce brało udział 45 uczniów i 4 nauczycieli. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z istotą jednego najpowszechniejszych zjawisk, jakim jest promieniotwórczość.
Program wycieczki obejmował:

1. Wykład ilustrowany pokazami nt.”Promieniotwórczość, promienie α, β, γ.”

2. Zwiedzanie wystawy „Odpady promieniotwórcze, problemy, rozwiązania.”-przybliżająca problem powstawania, przetwarzania i składowania odpadów promieniotwórczych oraz pokazująca w jaki sposób jest on rozwiązany w Polsce i na świecie.

3. Instytut Energii Atomowej- gdzie młodzież zapoznała się z techniką reaktorową zwiedzając jedyny w Polsce reaktora jądrowy„ Maria „. Jest to reaktor doświadczalny, którego zadaniem jest wytwarzanie izotopów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie. Zwiedzano również Laboratorium Badań Materiałowych, gdzie bada się wpływ promieniowania na materiały budujące elementy reaktora.

Wizyta w IPJ i IEA jest zachętą do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu fizyki i techniki jądrowej, bez której trudno zrozumieć pochodzenie i naturę Wszechświata.

Odważna grupa uczniów 3 LO przed wejściem do reaktora.

Nad modelem basenu reaktora.

Napromieniowany czy nie?

Laboratorium Badań Materiałowych.

Wystawa „Odpady promieniotwórcze, problemy, rozwiązania.”