Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 mar 2009 Program „MAM HAKA NA RAKA”

Zespół uczniów z klasy II e pod kierunkiem p. M. Łupińskiej uczestniczył w II edycji Programu „MAM HAKA NA RAKA” (w roku szkolnym 2008/2009). Jest to ogólnopolskie działanie skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Rolą programu „MAM HAKA NA RAKA” jest umiejętne zaangażowanie młodzieży w proces edukacyjny związany z profilaktyką nowotworową. Celem programu jest wykształcenie w polskim społeczeństwie postaw prozdrowotnych, a także zmiana nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych: sprawienie, by przestali uciekać od problemu, a zamiast tego zapobiegali chorobie poprzez odpowiednią profilaktykę.
Patronat merytoryczny nad programem sprawuje Polska Unia Onkologii. Partnerem strategicznym jest firma GlaxoSmithKline. Podobnie jak w ubiegłym roku do programu licznie włączyły się stowarzyszenia pacjentów m.in. Kwiat Kobiecości, Amazonki, Fundacja Wygrajmy Zdrowie oraz Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei.