Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 mar 2009 XIV Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży – Białystok 2009

Tematyka prac jest dowolna. Organizatorzy zachęcają również do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.
Warunki uczestnictwa:
1. W wystawie może wziąć udział młodzież ze szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
2. Kategorie wiekowe:
I – do lat 16: szkoły podstawowe i gimnazja
II – do lat 21: szkoły ponadgimnazjalne, placówki kulturalno-oświatowe
3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć w dowolnej technice, wykonanych w okresie ostatnich 2 lat.
4. Zestawy zdjęciowe (nie przekraczające 6 zdjęć), wyraźnie oznaczone, traktowane będą jako jedna praca.
5. Formaty zdjęć:
kat. I – nie mniejszy niż 15×21 cm
kat. II – nie mniejszy niż 21×30 cm
6. Zdjęcia nie mogą być oprawione lub naklejone.
7. Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie podając: numer zdjęcia, zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora.
8. Do zdjęć należy obowiązkowo dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
9. Termin nadsyłania zdjęć – do 18.04.2009r.

Informacje i pomoc – w bibliotece szkolnej