Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 lut 2009 Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Literackiego im. K.K. Baczyńskiego. Warsztaty literackie.

Dnia 27 lutego o godzinie 10.00 w czytelni szkolnej III LO odbyło się rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Literackiego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku.

O godz. 11.00 odbyły się Warsztaty literackie prowadzone przez dr hab. Dariusza Kuleszę z Uniwersytetu w Białymstoku.

Jury Konkursowe w składzie: Janusz Taranienko – przewodniczący, Anna Kietlińska i Maryla Boćkowska – członkowie oceniło prace 26 uczestników konkursu:
- 10 w kategorii „proza”
- 16 w kategorii „poezja”.

Przyznano następujące nagrody:
1) w kategorii „poezja”

Dwie równorzędne nagrody:
- Kamilia Kolesińska – VII LO w Białymstoku
- Paweł Leszkowicz – I LO im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Wyróżnienia:
- Maksymilian Paweł Zielonka – VII LO w Białymstoku
- Elżbieta Herbuś – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
- Anna Paulina Bajguz – VII LO w Białymstoku

2) w kategorii „proza”

I miejsce:
- Katarzyna Marcinkowska – III LO w Białymstoku

II miejsce (ex aequo):
- Justyna Mirończuk – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
- Magdalena Jarco – III LO w Białymstoku

III miejsce:
- Tadeusz Piotr Łotowski – VI LO Białystok

Wyróznienie:
- Karolina Kiśluk – III LO w Białymstoku
GRATULUJEMY!!!

Nagrodzone prace konkursowe czytali uczniowie 3LO. Na zdjęciu: Sebastian Skorulski, Anna Lewoc, Krzysztof Wołosewicz, Sylwia Kuczyńska.

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak przywitała gości przybyłych na uroczystość wręczenia nagród i warsztaty.

Dyplom odbiera Katarzyna Mitrosz

Przewodniczący jury Janusz Taranienko