Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
05 sty 2009 Uroczysty Finał I edycji Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji: grudzień 2008

W Warszawie w dn. 8-10 grudnia 2008 r. odbył się Uroczysty Finał I edycji Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji, w którym brała udział uczennica naszej szkoły Marta Kuklewicz z kl. III a wraz ze swoim opiekunem merytorycznym Małgorzatą Kulikowską.
Finały składały się z III etapów. W I i II etapie uczestnicy konkurowali w anglojęzycznej grze decyzyjnej Banki w Akcji, która symuluje funkcjonowanie banku komercyjnego. Rozgrywki odbywały się w dobranych losowo grupach – po 8 uczestników każda. Uczniowie podejmowali decyzje o wysokości stóp procentowych lokat krótko- i długoterminowych, o wysokości stóp procentowych kredytów długo- i krótkoterminowych, o wysokości wydatków na marketing i na badania i rozwój. Natomiast podczas III etapu zawodnicy rozwiązywali test złożony z 30 pytań zamkniętych z wykorzystaniem elektronicznego systemu do obsługi testów oraz rozwiązywali pięć otwartych zadań problemowych. Marta Kuklewicz w wyniku rozgrywek uzyskała tytuł Finalisty Olimpiady Wiedzy o Finansach.

Fot. Archiwum Fundacji Kronenberga