Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 lis 2011 XI Podlaski Kongres Europejski – 11.10.2011 r.

Uczestnicy XI PKE - z klasy II i III LO

Dnia 25 października 2011 roku odbył się XI Podlaski Kongres Europejski, zorganizowany przez szkolny Klub Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera. Kongres miał miejsce w Technikum Leśnym im. Leśników Polskich w Białowieży. Udział w Kongresie wzięli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz młodzież z Technikum Leśnego. Tematem spotkania była prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Na początku Kongresu odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Odę do radości”. Podczas oficjalnej części Kongresu przedstawiono prezentację komputerową dotyczącą prezydencji Polski w UE, przygotowaną przez uczniów III LO: Martę Baczewską, Konrada Zuzdę i Krzysztofa Żukowskiego. Uczestnicy spotkania skorzystali z informacji zaprezentowanych przez naszych kolegów i dużo dowiedzieli się na temat prezydencji naszego kraju w Unii Europejskiej.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni autokarami do uroczyska Starej Białowieży na Szlak Dębów Królewskich, gdzie podzielili się na grupy i pod kierunkiem leśników – edukatorów wypełniali karty pracy dotyczące wiedzy o lesie. Spotkanie to pomogło nam nawiązać bliższy kontakt z młodzieżą Technikum Leśnego, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
Później zjedliśmy obiad w gospodarstwie agroturystycznym pod nazwą „Sioło Budy”, po czym udaliśmy się do Hajnówki na stację kolejki wąskotorowej, ponieważ leśnicy chcieli pokazać nam Puszczę Białowieską oraz jej bogactwo.
Po przejażdżce zrobiliśmy ognisko, na którym były pieczone kiełbaski. Podczas tego spotkania jeszcze bardziej zacieśniliśmy swoje znajomości z młodymi leśnikami, po czym nastąpiło pożegnanie i powrót do Białegostoku.
Kongres ten pozostanie na długo w naszej pamięci.
Szczególne podziękowania należą się współorganizatorom Kongresu:
- Podlaskiemu Centrum Informacji Europejskiej;
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku;
- Nadleśnictwo Hajnówka;
- Zespołowi Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.

Fotorelacja:

Patronat honorowy nad XI Podlaskim Kongresem Europejskim objął Pan Ryszard Ziemblicki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Uczestnicy XI PKE - uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży


Dyr. III ZSO w Białymstoku, p. Małgorzata Górniak


Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, p. Grzegorz Bielecki


Marta Baczewska i Konrad Zuzda przedstawiają prezentację nt. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej


Plakat tytułowy Kongresu


Konferansjerzy XI PKE - Kamila Puławska i Paweł Muszyński z kl. II i


Edukatorzy RDLP - pp. Andrzej Antczak i Monika Nowicka przedstawiają zasady warsztatów terenowych


Adam Borysiewicz, opiekun KIE przy III LO, z uczestnikami XI PKE


Uczestnicy XI PKE na polanie uroczyska Stara Białowieża


Wypełnianie kart pracy na szlaku Dębów Królewskich


Wypełnianie kart pracy w grupach


Konrad z Pawłem wypełniają kartę pracy swojej grupy


Michał i Paweł podczas małego co nieco na szlaku Dębów Królewskich


P. Andrzej Antczak z uczestnikami XI PKE na szlaku Dębów Królewskich


W pięcioro dopiero objęliśmy dąb!Kolejne grupy warsztatowe prezentują swoje karty pracy


XI PKE - w krainie Zubra!


Po zakończeniu warsztatów jedziemy na obiad do Sioła Budy


Na stacji kolejki leśnej w Hajnówce


Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet...


Jedziemy kolejką wąskotorową przez Puszczę Białowieską


Leśnik opowiada o walorach puszczańskich nad rzeką


Wracamy do pociąguKrótka opowieść o historii kolejek leśnych w Puszczy BiałowieskiejZa chwilę ruszamy z powrotem do HajnówkiUczestnicy XI PKE na stacji Koleki Leśnej przy Nadleśnictwie Hajnówka


Ognisko z pieczeniem kiełbasek przy Nadleśnictwie Hajnówka zakończyło program XI PKE

fot. Adam Borysiewicz