Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 paź 2011 ŚWIĘTO SZKOŁY
ŚWIĘTO SZKOŁY 2011


18 października 2011  podczas szkolnych uroczystości z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły zostali przedstawieni stypendyści  III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Gratulujemy wszystkim stypendystom, a jest ich bardzo wielu (31 osób), mimo iż wszystkich jeszcze nie znamy, bo stypendia są jeszcze ciągle przyznawane.
Sylwetki stypendystów uhonorowanych podczas uroczystości szkolnej przedstawiamy poniżej.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów.

 I.  Najwyższym rangą Stypendium Prezesa Rady Ministrów została uhonorowana Anna Karolina Zawojska  – uczennica klasy IIIg 
 W roku szkolnym 2010/2011 Ania uzyskała najwyższą średnią w szkole – 5,69.

Jest osobą niezwykle ambitną, pracowitą i sumienną. Swoje uzdolnienia rozwija na zajęciach literatury hiszpańskiej, historii i geografii dwujęzycznej. Za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce w tej dziedzinie otrzymała Stypendium Ambasady Hiszpanii. Pasją Ani są również nauki przyrodnicze. W XV edycji Olimpiady o Żywieniu i Żywności uzyskała tytuł finalistki szczebla centralnego.
II. 1 września 2011 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku. Wśród nagrodzonych za wyniki i osiągnięcia w nauce znalazło się dwóch uczniów III Liceum i troje absolwentów.
Maciej Smółko – kl. III c
Maciej jest podwójnym laureatem szczebla centralnego: VI Olimpiady Przedsiębiorczości i XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Interesuje się ekonomią i rynkami finansowymi, po zdaniu matury planuje rozpocząć studia w Szkole Głównej Handlowej.
Jakub Czarniecki – kl. Ib
W ubiegłym roku szkolnym Jakub zdobył cztery tytuły laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: z fizyki, chemii, informatyki oraz biologii.
Jest również laureatem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.
Interesuje się kulturą japońską i programowaniem.
 Anna Gołębiowska – absolwentka
Sebastian Szczepaniak – absolwent
Michał Barej – absolwent
 III.  Wśród nagrodzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej znalazły się trzy uczennice III Liceum:
Ewelina Dmochowska  -  kl. III a
Od 6 roku życia jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku. W 2011r.   zdobyła, wspólnie z zespołem, I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Ruchowych w Radomiu  w ramach „ II Spotkań z Rytmiką”. Jest osobą bardzo kreatywną i pracowitą, czego dowodem są uzyskane w poprzednim roku szkolnym  świadectwa z wyróżnieniem zarówno w szkole muzycznej jak i w liceum. Ewelina jest współorganizatorem licznych koncertów charytatywnych, konkursów improwizacji fortepianowej czy też konkursów z zakresu interpretacji tanecznych.
Katarzyna Kuptel – kl. II d
Katarzyna jest trzykrotną wicemistrzynią Polski Formacji Tanecznych, półfinalistką Mistrzostw Świata i Europy oraz zdobywczynią Pucharu Okręgu w 2010 roku. Taniec jest jej największą pasją, której poświęca wiele czasu. Kasia jest ambitna i pracowita.
Olga Świerzbińska  – kl.  II e
Pasją Olgi jest śpiew i recytacja. Wraz z Chórem Miasta Białegostoku uświetnia wiele uroczystości na terenie całego miasta. Reprezentowała Białystok na IX Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie. Osiągnęła również znaczące sukcesy w wielu konkursach recytatorskich. Zajęła I miejsce w Konkursie  „My z Podlasia”, III miejsce w konkursie poezji religijnej, wyróżnienie za wyobraźnię poetycką w konkursie „Przekroczyć próg nadziei” i wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie poezji Leonardy Szubzdy.
IV. 1 września 2011 r. w Publicznym Gimnazjum nr 6 i Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku, podczas uroczystej wojewódzkiej i miejskiej inauguracji roku szkolnego 2011/2012, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae – za pilność” uczniom i nauczycielom ze szkół naszego miasta.
Wśród wyróżnionych znalazł się Artur Dyśko z kl. II i – uczeń pani Urszuli Wiśniowolskiej.
Artur urodził się w Grodnie, do 17 roku życia kształcił się w miejscowej szkole. Ze względu na polski rodowód, wraz z rodzicami, od sierpnia 2010 roku zamieszkał w Białymstoku. Pracując uczciwie i rzetelnie, przekroczył bariery komunikacyjne. Łącząc możliwości intelektualne z pracowitością i dociekliwością poznawczą otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Uzyskał tytuł laureata i zajął VIII miejsce w Polsce w XLII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.
V. Zarząd Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznaje stypendia w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów”
Otrzymało je ośmioro uczniów III Liceum i jedna absolwentka.
 Magdalena Czajkowska – kl. II e
Magda ukończyła klasę pierwszą ze średnią ocen 5,53. Jej zainteresowania są nierozerwalnie związane z naukami przyrodniczymi, a w szczególności z biologią. Magda zdobyła tytuł finalistki szczebla centralnego XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, zajęła II miejsce w XIII Olimpiadzie Przyrodniczej pod hasłem „Krążenie materii przepływ energii” oraz I miejsce w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Rodzinie. Zajęła też IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
 Justyna Czarnowicz – kl. II c
Justynę interesują: geografia, matematyka oraz języki obce (angielski i  niemiecki). W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,20. Wraz z grupą uczniów naszej szkoły wygrała Wielką Lekcję Geografii 2010 w Łodzi. W obecnym roku szkolnym przygotowuje się do Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Języka Niemieckiego. Chce nadal rozwijać swoje pasje i walczyć o kolejne sukcesy.
Katarzyna Gładek – kl. II b
Kasia interesuje się matematyką, ma na swoim koncie tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jest osobą ambitną, bardzo pracowitą i sumienną.
Katarzyna Markowska  – kl. III a
Kasia interesuje się przedmiotami humanistycznymi oraz językami obcymi, a w szczególności językiem niemieckim. W ubiegłym roku szkolnym została laureatką ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego „Sprachdoktor”.
Konrad  Zuzda – kl. II i
Jest chorobliwym perfekcjonistą, osobą obowiązkową, upartą i częstokroć zgryźliwą.
Zdobył pierwsze miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ekoplaneta.
Damian Konopka – kl. I i
Damian jest laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii. Szczególnie interesuje się anatomią i fizjologią człowieka.
Ewa Hrynkiewicz - kl. I h
Ewa zdobyła tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Jest pracowita i ambitna. W wolnych chwilach rysuje. Lubi słuchać muzyki.
Izabela Fiedorowicz - klasa I c.
Iza jest Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. Stypendium otrzymała również dzięki bardzo dobrym ocenom z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Iza szczególnie interesuje się geografią.
 Joanna Turkowska – absolwentka
VI.   9 września 2011 r. miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów naukowo -artystycznych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK. Wśród stypendystów znalazło się czworo uczniów naszej szkoły. Wyróżnieni zostali:
Magdalena Czajkowska – kl. II e
Magdę poznaliśmy już jako stypendystkę Marszałka Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów”
Dominik Drewnowski- kl. I i,
Dominik jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego, zdobywcą 1 miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym, absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Jego pasją jest gra na gitarze basowej.
Mateusz Kłak - kl. I f
Mateusz jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Zajął II miejsce w Konkursie Wiedzy O Krajach Anglojęzycznych. Interesuje się historią i naukami ścisłymi oraz koszykówką, muzyką i filmem.
Agata Łochnicka- kl. I c.
Uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, dobry wynik w Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, II miejsce w Konkursie Literackim „Z pamiętnika młodego ekologa”. Jest finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Uzyskała wyróżnienie w etapie wojewódzkim I Konkursu Przyrodniczego Gimnazjalistów, zajęła 5 miejsce w olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego OLIMPUS, została laureatem English High Flier 2010, ale najbardziej interesuje ją język angielski i chemia.
VII.  Stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymało pięcioro uczniów III Liceum:
Tomasz Wróbel- kl. Id
Tomasz szczególnie interesuje się geografią. Jest laureatem konkursu geograficznego dla gimnazjalistów „Kontynenty Świata”. Ma na swoim koncie również sukcesy sportowe: I miejsce w gimnazjadzie powiatu białostockiego w Drużynowym Tenisie Stołowym i I miejsce w półfinale gimnazjady województwa podlaskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym.
Monika Dunikowska – kl. Ia
Uzyskała średnią ocen 5,6. Została wyróżniona za projekt prewencyjny na rzecz bezpieczeństwa w sezonie wakacyjnym wykonany w ramach konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji” . W przyszłości chciałaby zostać psychologiem. Jej  hobby to kino.
Ewelina Kłosek – kl. Ia
Ewelina uzyskała w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen 5,6. W przyszłości planuje studiować prawo lub resocjalizację. Gra w siatkówkę.
Magda Wiszowata - kl. Ia
Magda interesuje się sztuką. Jej pasją jest malowanie. Uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na projekt kartki okolicznościowej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Jej średnia ocen to 5,3.
Klaudia Więckowska – kl. Ia
Klaudia uzyskała w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen 5,6. W przyszłości planuje zostać prawnikiem. Lubi grać na gitarze.
VIII. „Stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce” przyznawane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  otrzymała  uczennica  klasy Ii  Karolina Wojciechowska.
Karolina jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i finalistką XI Konkursu Wiedzy Biblijnej pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Chemii ,,Multitest” i nagrodę w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Bielsk Podlaski- Gród na Szlaku Jagiellońskim”
Głównym obszarem jej zainteresowań jest biologia.
IX. Uczniowie naszej szkoły otrzymują również stypendia sportowe – przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Oto dwie stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego:
Dominika Cylwik - kl. Ie
Jej pasją jest koreańska sztuka samoobrony taekwon-do.
Największym sukcesem Dominiki było zajęcie 1 miejsca w konkurencji indywidualnych walk kobiet oraz 3-ciego w konkurencji technik specjalnych w Otwartym Pucharze Europy.
Na swoim koncie Dominika ma również 3-cie miejsce w konkurencji walk kobiet na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz  3-cie miejsce w Otwartym Pucharze Europy w konkurencji walk drużynowych.
Karolina Jakubowska – klasa Ie
Karolina również trenuje taekwon-do.
Zajęła  3-cie miejsce w konkurencji układów indywidualnych kobiet na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także 3-cie miejsce w konkurencji indywidualnych walk kobiet w Otwartym Pucharze Europy. Do jej sukcesów zaliczyć należy też 3-cie miejsce w Otwartym Pucharze Europy w konkurencji walk drużynowych.
X. Stypendium Burmistrza Miasta Mońki za osiągnięcia sportowe otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły:
Karol Chojnowski – kl. Ii.
Karol należy do Klubu Sportowego Podlasie Białystok. Jego szczególne sukcesy to:
- 3 miejsce w lidze lekkoatletycznej w województwie
- 10 miejsce w krajowej lidze lekkoatletycznej
- 6 miejsce w biegu na 600m na Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej
Anna Klepacka – kl. Ie
Ania uprawia strzelectwo i lekkoatletykę. Jej główną dyscypliną jest rzut młotem. Zdobyła II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Lekkoatletycznych i II miejsce na Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej.
Fotorelacja:

Pani Maria Stepaniuk – Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Pani Józefa Sosnowska i pani wicedyrektor Barbara Kalinowska

 

Pani Maria Bartnicka, pani Józefa Sosnowska , pani wicedyrektor Barbara Kalinowska, pan Wojciech Panasewicz, pani Marianna Pyć, pani Małgorzata Łupińska, pani Irena Bobrus, pani Marta Danilczyk oraz pani Joanna Kamocka – nauczyciele wyróżnieni przez Samorząd Szkolny III LO

 

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i pan Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka

 

Nuczyciele III LO uhonorowani przez Panią Małgorzatę Górniak nagrodą Dyrektora Szkoły

 

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz stypendyści: Anna Zawojska, ucz. kl. III g – Stypendium Prezesa Rady Ministrów; Maciej Smółko – kl. III c, Jakub Czarniecki – kl. I b – stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce, Ewelina Dmochowska – kl. III a, Olga Świerzbińska, kl. II e – stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Artur Dyśko z kl. II i – laureat medalu „Diligentiae – za pilność”

 

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani przez Zarząd Województwa Podlaskiego stypendiami za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów”: Magdalena Czajkowska – kl. II e, Justyna Czarnowicz – kl. IIc , Katarzyna Gładek – kl. II b, Katarzyna Markowska – kl. III a, Konrad Zuzda– kl. II i, Damian Konopka – kl. I i, Ewa Hrynkiewicz – kl. I h, Izabela Fiedorowicz – klasa I c

 

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani stypendium naukowo -artystycznym Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: Magdalena Czajkowska – kl. II e, Dominik Drewnowski – kl. I i, Mateusz Kłak – kl. I f, Agata Łochnicka – kl. I c oraz Tomasz Wróbel – kl. Id, który otrzymał stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

 

Dyrekcja, rada pedagogiczna, emerytowani nauczyciele oraz zaproszeni goście

 

Uczniowie III LO

 

Emilia Żemojda, ucz. kl. I g w roli Barbary Baczyńskiej

 

Artur Paszkiewicz, ucz. kl. III b w roli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Artur Paszkiewicz, Emilia Żemojda

 

Angelika Jensław, ucz. kl. III c

 

Magdalena Dołkin, ucz. kl. III d
 
fot. Katarzyna Maciejuk
ŚWIĘTO SZKOŁY 2010

Poczet sztandarowy III LO (Paula Fudała, Dawid Jarosz i Katarzyna Poskrobko)

27 października 2010 r. na dużej sali gimnastycznej w III LO odbyły się uroczystości Jubileuszu 20-lecia nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Honorowy patronat nad świętem objęli Prezydent Miasta Białegostoku i Podlaski Kurator Oświaty. Dyrektor szkoły Małgorzata Górniak przywitała przybyłych gości, a uroczystość prowadziła wicedyrektor szkoły Barbara Kalinowska.
Podczas uroczystości przedstawiona została prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klasy III f Adama Bohdana Roszkowskiego i Marcina Łukaszewicza, a także uczennice klasy II c Annę Golonko i Patrycję Kowalewską, pracujących pod kierunkiem p. Maryli Boćkowskiej, p. Anny Murawskiej, p. Teresy Leszczyńskiej-Koziak, p. Katarzyny Maciejuk, p. Małgorzaty Tomaszewskiej.
Ogłoszono też wyniki IV edycji Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. K. K. Baczyńskiego. Dyrektor Małgorzata Górniak wręczyła laureatom nagrody. Zwycięzcy mieli okazję wystąpić w Koncercie Laureatów przygotowanym przez p. Andrzeja Roszkowskiego.

Wystąpienie Dyrektor III LO Małgorzaty Górniak:
Bo kochać – znaczy tworzyć
poczynać w barwie burzy
rzeźbę, gwiazdy i ptaki
w łun czerwonym marmurze……

To słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to słowa poety, którego imię od 20 lat nosi nasza szkoła – III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.
To 20 lat temu, późny październikowy dzień był pierwszym Świętem naszego Liceum, któremu patronować zaczął młody, niezwykły poeta – żołnierz, powstaniec.
Biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tak nierozerwalnie związana z historią naszego narodu, pełna dramatycznych wyborów i cierpienia jest także świadectwem ufności młodego człowieka wobec świata, wrażliwości na jego piękno i potrzeby miłości do człowieka. Niezwykłość poetyckich dokonań Baczyńskiego pozostaje uniwersalna w sferze treści i wzruszająca pięknem języka.
Wierzę, że młodzież, która uczyła się w tych murach w 1990 roku, wybierając Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na patrona III Liceum, myślała o bliskości serc, o konieczności dobroci i wrażliwości, o konsekwencji w najtrudniejszych życiowych wyborach – bo właśnie to, w moim głębokim przekonaniu, łączyło i łączy poetę ze społecznością uczniowską naszej szkoły.

Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO

Dyrekcja III LO, emerytowani nauczyciele oraz zaproszeni goście na jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Młodzież III LO

fot. Michał Powichrowski

Pani Małgorzata Górniak – Dyrektor szkoły

Pani Barbara Kalinowska – wicedyrektor szkoły

Zaproszeni goście

Pan Łukasz Prokorym – doradca Wojewody Podlaskiego zabiera głos w imieniu Wojewody
pana Macieja Żywno

Pan Teodor Grodzki – Dyrektor VIII LO zabiera głos w imieniu dyrektorów białostockich szkół ponadgimnazjalnych

Anna Golonko i Patrycja Kowalewska, uczennice klasy II c

Pani dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrody laureatom Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego(fot. M. Powichrowski)

Laureaci Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: Natalia Kondratiuk-Świerubska, Artur Paszkiewicz, Kornelia Wasiluk, Julia Maria Antoniak, Monika Horodek, Sandra Kopeć, Olga Świerzbińska

Olga Świerzbińska, ucz. kl. I e

Julia Maria Antoniak, ucz. kl. II h

Kornelia Wasiluk, ucz. kl. III c

Artur Paszkiewicz, ucz. kl. II b

Sandra Kopeć, ucz. kl. III c

Natalia Kondratiuk-Świerubska, ucz. kl. III a

Monika Horodek, ucz. kl. III g

Ksiądz Prałat Antoni Lićwinko składa podpis w Księdze Pamiątkowej III LO

Pani Izabela Pietruczuk składa podpis w Księdze Pamiątkowej III LO

ŚWIĘTO SZKOŁY 2009

W piątek (13.11. 2009) na dużej sali gimnastycznej uczniowie III LO mieli okazję obejrzeć pokaz Gali Jubileuszowej.
Zaprezentowana została prezentacja multimedialna poświęcona 60-leciu istnienia szkoły, przygotowana przez uczniów klasy IIf- Adama Roszkowskiego i Marcina Łukaszewicza we współpracy z nauczycielami – Dyrektorem Szkoły Małgorzatą Górniak, Wicedyrektorem Szkoły Barbarą Kalinowską, Marylą Boćkowską, Teresą Leszczyńską–Koziak, Katarzyną Maciejuk i Małgorzatą Tomaszewską.
W koncercie pt. „Powróćmy jak za dawnych lat…” wystąpili uczniowie szkoły, którzy mogli zaprezentować swój talent wokalny śpiewając znane przeboje: „Serduszko puka w rytmie cha-cha”, „Kasztany”, „Nie bądź taki szybki Bill”, „Czas na uczy pogody”, „Gdzie Ci mężczyźni…”, „Małe tęsknoty”, „Dziwny jest ten świat”, „Piosenka księżycowa”, „Bombonierka”, „Kiedyś byłam różą” i utwór finałowy „Wieża Babel” . Uczniowie pracowali pod kierunkiem Magdaleny Juchnowicz i Ewy Mrówczyńskiej (absolwentek III LO) w konsultacji z Marylą Boćkowską i Barbarą Kalinowską.
Uzdolnieni tanecznie uczniowie zaprezentowali się w układach choreograficznych autorstwa Grzegorza Backiela (absolwenta III LO) i Emilii Kamińskiej (uczennicy klasy IIIf).

ŚWIĘTO SZKOŁY 2008

25 października 2008 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły. Uroczystość miała miejsce dokładnie w 18 rocznicę nadania liceum imienia K.K. Baczyńskiego.
Pani Dyrektor Małgorzata Górniak powitała zaproszonego gościa, pana Jana Żądło, przyjaciela szkoły, młodzież oraz całą Radę Pedagogiczną. W kilku słowach przypomniała historię szkoły. W swoim wystąpieniu pan Jan Żądło, w imieniu żołnierzy AK, oddał cześć Patronowi Szkoły, natomiast Dyrekcji, Pracownikom Szkoły i Uczniom życzył wielu kolejnych sukcesów w pracy i nauce.

Ogłoszono wyniki III Edycji Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. K. K. Baczyńskiego.

I miejsce zdobyła Barbara Siwerska z klasy III a
II miejsce – Natalia Kondratiuk – Świerubska z klasy I a
III miejsce – Aleksandra Danieluk z klasy I g
Laureatki zaprezentowały publiczności swoje umiejętności recytatorskie i nagrodzone wiersze.

Święto Szkoły to dobry moment, aby przedstawić całej społeczności szkolnej wszystkich stypendystów. Trzydziestu szczególnie wyróżniających się uczniów naszego liceum otrzymało stypendia w roku szkolnym 2008/2009.

Najwyższym rangą Stypendium Prezesa Rady Ministrów została uhonorowana Izabela Olendzka uczennica klasy III a.
Iza osiągnęła najwyższą średnią w szkole 5,5. Odznacza się wybitnymi zdolnościami humanistycznymi, ogromną pasją badacza, co znajduje potwierdzenie w podejmowanych przez nią wyzwaniach.

17 października Minister Edukacji Narodowej wręczył stypendia najwybitniejszym polskim uczniom. Wśród 72 stypendystów znalazła się absolwentka naszej szkoły Kamila Choroszewska.
W klasie trzeciej sięgnęła po upragniony tytuł laureata, zajmując VI miejsce w centralnym etapie XX Olimpiady Filozoficznej. Kamila jest również laureatką XXXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (z trzecią lokatą w Polsce).

2 września 2008r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2008/2009 w dwóch kategoriach: za wyniki i osiągnięcia w nauce i w dziedzinie twórczości artystycznej. Wśród 13 nagrodzonych za wyniki i osiągnięcia w nauce znalazło się dziesięcioro uczniów III LO:
Natalia Szwed uczennica kl III a – laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego; zajęła I miejsce w Polsce
Michał Kalina uczeń klasy III f – laureat Olimpiady Języka Białoruskiego i Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
Michał Barej uczeń klasy I c – laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego i Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008
Natalia Tyszko uczennica klasy I c – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego i Ogólnopolskiego Konkursu „Omnibus 2008”
Karolina Kotecka uczennica klasy I e – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008
Maciej Szczęsny uczeń klasy I b – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008
Michał Drągowski uczeń klasy I b – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Joanna Renata Dąbrowska uczennica klasy I b – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego i Ogólnopolskiego Konkursu „Omnibus 2008”
Piotr Jakubowski absolwent III LO – laureat XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (IV miejsce w Polsce)
Kamila Choroszewska absolwentka III LO – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Filozoficznej

Wśród 9 nagrodzonych w dziedzinie twórczości artystycznej znalazło się sześć uczennic III LO:

Anna Lewoc uczennica klasy III b. Jej osiągnięcia to:
III miejsce w konkursie na prezentację „Moje magiczne miejsce”, wyróżnienie w konkursie na prezentację multimedialną „Chrześcijańska Kultura Pogranicza – Pogranicze Kultur”, wyróżnienie za prezentację multimedialną na VIII Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży
Monika Horodek uczennica klasy Ig
Monika jest uzdolniona wokalnie. Należy do szkolnego chóru i Kameralnego Zespołu Muzyki Dawnej „AULOS”. Jest laureatką Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” i zdobywczynią II miejsca na III Ogólnopolskim Ekumenicznym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „KAIROS”. Uczestniczyła w XV Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świeradowie Zdroju .
Natalia Tyszko uczennica klasy Ic
Natalia uprawia wyczynowo sportowy taniec towarzyski, posiada międzynarodową klasę S. Zajęła II miejsce na 8. Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Baltic CUP 2007″w Elblągu, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę” w Ostrołęce i III miejsce w Grand Prix Polski w Krakowie.
Sylwia Kuczyńska uczennica klasy III e
Sylwia współtworzyła szkolny chór i orkiestrę. Jest członkiem i akompaniatorem chóru działającego w Młodzieżowym Domu Kultury i wraz z nim zdobyła: Złoty Kamerton oraz nagrodę MEN za zdobycie najwyższej punktacji na XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Bydgoszczy, II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej, III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat 39″ i nagrodę specjalną na VII Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia.
Marta Kuklewicz uczennica klasy III a
Marta jest pełnym zapału do artystycznych przedsięwzięć uczestnikiem zajęć „Teatru Nieznanego” i „Mafia –Teatr” działających przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Zdobyła I miejsce w V konkursie recytatorskim „Miejsce na wiersz” i brała udział w IX Ogólnopolskim Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury 2008″
Karolina Horoszko uczennica klasy III a
współpracuje z Telewizją Białystok współredagując program „Nie przegap kultury”, jest zdobywczynią licznych nagród w konkursach plastycznych i fotograficznych. Uczestniczyła też w Ogólnopolskim Konkursie Socjologicznym „Życie w internecie”

12 września w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się gala, podczas której wręczono stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce. Wśród 55 stypendystów znalazło się 9 uczniów III LO:

Michał Kalina uczeń klasy III f – laureat Olimpiady Języka Białoruskiego i Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
Ewa Siegień uczennica klasy III d – laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego, zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Białorusini w Unii Europejskiej”
Beata Siemieniako uczennica klasy III a – laureatka Olimpiady Filozoficznej; otrzymała dyplom za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” oraz wyróżnienie w Koncercie Finałowym Konkursu Poetyckiego „Miejsce na wiersz”; została wyróżniona za dociekliwość w poszukiwaniu korzeni Siemieniaków w konkursie „Nasze gniazdo”
Natalia Szwed uczennica klasy III a – laureatka (I miejsce w Polsce) Olimpiady Języka Białoruskiego
Maciej Szczęsny uczeń klasy I b – laureat Konkursu „Test Matematyka Plus”, otrzymał wyróżnienie w Konkursie matematycznym „Kangur”; finalista Konkursu Wiedzy Informatycznej na szczeblu ogólnopolskim; otrzymał odznakę „Złoty Kwant” w eliminacjach centralnych Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie talentów”; laureat Konkursów: Fizycznego i Informatycznego oraz finalista Konkursu Matematycznego
Joanna Renata Dąbrowska uczennica klasy I b – laureatka Konkursu „English High Flier”; otrzymała bardzo dobry wynik w Konkursie Języka Angielskiego „Fox” oraz zdobyła III miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „Pingwin” i I miejsce w Polsce w Konkursie Języka Angielskiego „Sezam” . Jest również laureatką Wojewódzkich Konkursów z Języka Angielskiego i Niemieckiego; zajęła II miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „The Junior Master of Grammar” oraz IV miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Schwarz – Rot – Gold” na poziomie wojewódzkim
Michał Drągowski uczeń klasy I b – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego: zajął III miejsce w województwie w Konkursie Języka Angielskiego „The Junior Master of Grammar”, II miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Schwarz – Rot – Gold” oraz V miejsce w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła”; otrzymał bardzo dobry wynik w Konkursie Języka Angielskiego „Fox”
Kamila Choroszewska absolwentka naszej szkoły – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Filozoficznej
Łukasz Krajewski absolwent naszej szkoły – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

8 września 2008 r. w Galerii Arsenał odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK. Wśród 16 stypendystów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły

Karolina Dubiec uczennica klasy I c – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, uzyskała bardzo dobry wynik w Konkursie Języka Angielskiego „FOX”
Anna Piekutowska absolwentka III LO

Stypendystką Funduszu Białystok Ojcu Świętemu dla uzdolnionej młodzieży jest uczennica klasy Ih Milena Chyża. Osiągnęła ona bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywną wolontariuszką

Wszyscy stypendyści otrzymali okolicznościowe dyplomy i gratulacje od Pani Dyrektor. Gratulujemy.

Już po raz trzeci 19 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia motywacyjne Dyrektora III LO.
Wyróżnieni uczniowie:
Piotr Sieliwonik uczeń klasy III c – finalista XXI Olimpiady Ekonomicznej, członek szkolnej drużyny szachowej, która zajęła V miejsce w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Szachach
Milena Agnieszka Kowalczuk uczennica klasy II e – osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, otrzymała odznakę Złoty Kwant w IV Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym. W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyła w projekcie „ Mam haka na raka”
Justyna Hapunik uczennica klasy II e – otrzymała II nagrodę za pracę pt. „Symetria łosiowa” oraz zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie „Nie taki diabeł straszny… czytajmy lektury szkolne”. Jest osobą bardzo energiczną i zaangażowaną w różnego rodzaju działania podejmowane przez szkołę. W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyła w projekcie „ Mam haka na raka”
Mariusz Ligocki uczeń klasy II e – Mariusz zaskakuje ogromem wiedzy i szerokim spektrum zainteresowań z chemii. Często po lekcjach pomaga w przygotowaniu zajęć eksperymentalnych, a także samodzielnie wykonuje wiele doświadczeń. Obecnie uczeń przygotowuje się do udziału w XLV Olimpiadzie Chemicznej
Emilia Sawicka uczennica klasy III e – uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie EKO – PLANETA, wyróżnienie w konkursie „ Chrześcijańska Kultura Pogranicza – POGRANICZE KULTUR” oraz wyróżnienie pracy badawczej na szczeblu okręgowym Olimpiady Biologicznej
Urszula Półkosznik uczennica klasy Ig – osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiaty Polne”
Agnieszka Paszkowska uczennica klasy II e – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 2. Często zaskakuje ogromem wiedzy i horyzontem swoich zainteresowań. Nauka sprawia jej wielką radość i satysfakcję
Cezary Prus uczeń klasy III f – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskał średnią ocen 5, 4. , realizował indywidualny program nauki z matematyki, wyróżnia się odwagą w stawianiu hipotez i dociekliwością w ich weryfikowaniu
Marcin Choiński uczeń klasy III b – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskał średnią ocen 5, 15. Jest ambitny, systematyczny i rzetelny. Interesuje się zarówno przedmiotami ścisłymi jak i humanistycznymi. Chętnie uczy się języków obcych.
Piotr Świstak uczeń klasy II h – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskał średnią ocen 5, 1 interesuje się polskim życiem politycznym oraz politeizmem w chrześcijaństwie
Ewelina Elżbieta Wilczewska uczennica klasy III d – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1 , realizowała indywidualny program nauki z matematyki, problemy rozwiązuje w sposób twórczy i nieszablonowy, potrafi samodzielnie stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi
Joanna Grzeszczuk uczennica klasy II i – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1. Otrzymała nagrodę Dobrego Polaka. Jest aktywną wolontariuszką. Pomaga opiekować się wychowankami Domu Dziecka w Krasnym i wspiera osoby niepełnosprawne.
Anna Artemiuk uczennica klasy III h – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1. Wyróżnia się zapałem do nauki oraz wysoką kulturą osobistą, zajęła I miejsce w konkursie języka angielskiego „Master of grammar” oraz I miejsce w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych „A Hundred Questions About The British Jsles”.
Wojciech Szymaniuk uczeń klasy II c – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskał średnią ocen 5, 1, interesuje się matematyką, geografią i ekonomią, jego hobby to sport
Monika Zaleska uczennica klasy III a – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1; otrzymała Nagrodę Dobrego Polaka. Jest wolontariuszką w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Ireny Białówny w Białymstoku.
Adriana Olszewska uczennica klasy II e – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1 oraz zdobyła wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta, a obecnie przygotowuje się do Etapu Okręgowego Olimpiady Biologicznej.
Urszula Kruszewska uczennica klasy II a – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1, interesuje się poezją, brała udział w licznych konkursach literackich.
Magdalena Bieluk uczennica klasy II a – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1 , jej pasją są języki obce, szczególnie interesuje się językiem hiszpańskim.
Sylwia Kiertowicz uczennica klasy II h – w roku szkolnym 2007/2008 uzyskała średnią ocen 5, 1, interesuje się muzyką, tańcem i archeologią.

Gratulujemy wszystkim stypendystom.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły uświetniła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pani Marii Bartnickiej przez uczniów z klasy II a, oraz występ grupy pod nazwą „Zespół grający i śpiewający”.