Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 lis 2008 Sukces delegacji III LO podczas sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland: 17 – 21.09.2008r. w Białymstoku

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland, organizator Piątej Sesji Selekcyjnej EYP Poland w Białymstoku w dniach 17-21 września 2008r. gratuluje delegacji III LO w Białymstoku w składzie: Magdalena Bieluk, Marta Brzosko, Rafał Cybulko, Maciej Dobrzyński, Emilia Gołębiewska, Sylwia Kowalczuk, Katarzyna Paszkowska, Cezary Prus, Karolina Sadowska wyróżniającego się zaangażowania przy opracowaniu rezolucji wzorowanych na uchwałach parlamentarnych oraz aktywnego uczestnictwa w debatach plenarnych.
Delegacja III LO wykazała się zarówno dobrą znajomością tematyki sesji, posiadaniem umiejętności biegłego posługiawania się językiem angielskim, jak i szerokimi zdolnościami interpersonalnymi dającymi możliwość pełnego uczestnictwa w pracy w międzynarodowej grupie. Organozatorzy są przekonani, że zdobyte umiejętności osiągania kompromisu i praktykowania zasad demokratycznych pozwolą delegatom na dalszy rozwój personalny i zachęcą do aktywnego włączenia się we współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego Polski i Europy.
Ponadto Marta Bieluk, Marta Brzosko, Sylwia Kowalczuk, Katarzyna Paszkowska – otrzymały możliwości uczestniczenia w 59. Międzynarodowej Sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, która odbyła się w dniach 24.10 – 02.11.2008r. w Rennes (Francja).
Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, szerzącą wartości demokratyczne. Od momentu powstania, tj. od roku 1987, EYP zrzesza młodych nie tylko z państw Unii Europejskiej, ale umożliwia obywatelom państw niezrzeszonych, jak Białoruś czy Turcja, uczestniczyć w tworzeniu przyszłego ogólnoeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Podczas sesji EYP, opartych na parlamentarnych wzorcach, zebrani delegaci debatują nad problemami natury politycznej i społecznej. Owocem debat są rezolucje, które stanowią o tematyce obrad podczas Głównego Zgromadzenia. Językiem oficjalnym sesji jest język angielski.