Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 lis 2008 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości: 17-22 listopada 2008r.

W 75 krajach świata w tym i na Podlasiu w dniach 17.11-22.11 odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który w Polsce zorganizowała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i ich Forum Młodych. W całym kraju organizowano prelekcje, wykłady, happeningii przez różne instytucje min. szkoły wyższe i średnie oraz firmy, w celu zachęcania młodzieży do zakładania w przyszłości własnych firm.

20 listopada 2008r. uczniowie kl. II c uczestniczyli, wraz ze swoim nauczycielem Małgorzatą Kulikowską, w nietypowych lekcjach podstaw przedsiębiorczości w białostockim oddziale NBP. W trakcie ich trwania odbył się wykład na temat funkcji i znaczenia NBP oraz pieniędzy. Młodzież poznała zabezpieczenia stosowane w polskich banknotach i monetach oraz uczyła się odróżnić fałszywe pieniądze od prawdziwych. Uczniowie mieli też okazję sprawdzić czy posiadane przez nich banknoty są prawdziwe.
Zajęcia te filmowała białostocka telewizja, a uczniowie Wojciech Szymaniuk i Adrian Pietruczuk udzielali wywiadu o tym, czy w przyszłości zostaną przedsiębiorcami. Młodzież otrzymała od NBP także małe prezenty: plakaty i płytki z materiałami edukacyjnymi portalu ekonomicznego: www.nbportal.pl