Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 lis 2008 I nagroda i Laur Plateranki oraz nagroda publiczności dla Beaty Siemieniako – 2008r.

Beata Siemieniako, uczennica klasy IIIa, zdobyła – za wiersz „Każda niedziela była trochę francuska” - I nagrodę i Laur Plateranki oraz nagrodę publiczności w XVI Turnieju jednego Wiersza „O Laur Plateranki”.
W finale konkursu uczestniczyło 17 wierszy wybranych przez komisję konkursową pod przewodnictwem prof. Mariana Kisiela z Uniwersyteu Śląskiego spośród 160 utworów nadesłanych z Polski i zagranicy.
Tomik z wierszami z XVI Lauru Plateranki będzie dostępny w bibliotece szkolnej na początku roku 2009.
Organizatorzy zapraszają do udziału w XVII edycji konkursu w listopadzie 2009r.