Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 paź 2011 Święto Szkoły połączone z obchodami Dnia Edukacji – 18.10.2011r.


18 października 2011  podczas szkolnych uroczystości z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej oraz Święta Szkoły zostali przedstawieni stypendyści  III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Gratulujemy wszystkim stypendystom, a jest ich bardzo wielu (31 osób), mimo iż wszystkich jeszcze nie znamy, bo stypendia są jeszcze ciągle przyznawane.
Sylwetki stypendystów uhonorowanych podczas uroczystości szkolnej przedstawiamy poniżej.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów.

I.  Najwyższym rangą Stypendium Prezesa Rady Ministrów została uhonorowana Anna Karolina Zawojska  – uczennica klasy IIIg                          

W roku szkolnym 2010/2011 Ania uzyskała najwyższą średnią w szkole – 5,69.

Jest osobą niezwykle ambitną, pracowitą i sumienną. Swoje uzdolnienia rozwija na zajęciach literatury hiszpańskiej, historii i geografii dwujęzycznej. Za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce w tej dziedzinie otrzymała Stypendium Ambasady Hiszpanii. Pasją Ani są również nauki przyrodnicze. W XV edycji Olimpiady o Żywieniu i Żywności uzyskała tytuł finalistki szczebla centralnego.

II. 1 września 2011 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku. Wśród nagrodzonych za wyniki i osiągnięcia w nauce znalazło się dwóch uczniów III Liceum i troje absolwentów.

Maciej Smółko – kl. III c

Maciej jest podwójnym laureatem szczebla centralnego: VI Olimpiady Przedsiębiorczości i XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Interesuje się ekonomią i rynkami finansowymi, po zdaniu matury planuje rozpocząć studia w Szkole Głównej Handlowej.

Jakub Czarniecki – kl. Ib

W ubiegłym roku szkolnym Jakub zdobył cztery tytuły laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: z fizyki, chemii, informatyki oraz biologii.

Jest również laureatem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Interesuje się kulturą japońską i programowaniem.

 Anna Gołębiowska – absolwentka

Sebastian Szczepaniak – absolwent

Michał Barej – absolwent

 III.  Wśród nagrodzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej znalazły się trzy uczennice III Liceum:

Ewelina Dmochowska  -  kl. III a

Od 6 roku życia jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku. W 2011r.   zdobyła, wspólnie z zespołem, I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Ruchowych w Radomiu  w ramach „ II Spotkań z Rytmiką”. Jest osobą bardzo kreatywną i pracowitą, czego dowodem są uzyskane w poprzednim roku szkolnym  świadectwa z wyróżnieniem zarówno w szkole muzycznej jak i w liceum. Ewelina jest współorganizatorem licznych koncertów charytatywnych, konkursów improwizacji fortepianowej czy też konkursów z zakresu interpretacji tanecznych.

Katarzyna Kuptel – kl. II d

Katarzyna jest trzykrotną wicemistrzynią Polski Formacji Tanecznych, półfinalistką Mistrzostw Świata i Europy oraz zdobywczynią Pucharu Okręgu w 2010 roku. Taniec jest jej największą pasją, której poświęca wiele czasu. Kasia jest ambitna i pracowita.

Olga Świerzbińska  – kl.  II e

Pasją Olgi jest śpiew i recytacja. Wraz z Chórem Miasta Białegostoku uświetnia wiele uroczystości na terenie całego miasta. Reprezentowała Białystok na IX Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie. Osiągnęła również znaczące sukcesy w wielu konkursach recytatorskich. Zajęła I miejsce w Konkursie  „My z Podlasia”, III miejsce w konkursie poezji religijnej, wyróżnienie za wyobraźnię poetycką w konkursie „Przekroczyć próg nadziei” i wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie poezji Leonardy Szubzdy.

IV. 1 września 2011 r. w Publicznym Gimnazjum nr 6 i Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku, podczas uroczystej wojewódzkiej i miejskiej inauguracji roku szkolnego 2011/2012, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae – za pilność” uczniom i nauczycielom ze szkół naszego miasta.

Wśród wyróżnionych znalazł się Artur Dyśko z kl. II i – uczeń pani Urszuli Wiśniowolskiej.

Artur urodził się w Grodnie, do 17 roku życia kształcił się w miejscowej szkole. Ze względu na polski rodowód, wraz z rodzicami, od sierpnia 2010 roku zamieszkał w Białymstoku. Pracując uczciwie i rzetelnie, przekroczył bariery komunikacyjne. Łącząc możliwości intelektualne z pracowitością i dociekliwością poznawczą otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Uzyskał tytuł laureata i zajął VIII miejsce w Polsce w XLII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

V. Zarząd Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznaje stypendia w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów”

Otrzymało je ośmioro uczniów III Liceum i jedna absolwentka.

 Magdalena Czajkowska – kl. II e

Magda ukończyła klasę pierwszą ze średnią ocen 5,53. Jej zainteresowania są nierozerwalnie związane z naukami przyrodniczymi, a w szczególności z biologią. Magda zdobyła tytuł finalistki szczebla centralnego XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, zajęła II miejsce w XIII Olimpiadzie Przyrodniczej pod hasłem „Krążenie materii przepływ energii” oraz I miejsce w II Miejskim Konkursie Wiedzy o Rodzinie. Zajęła też IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

 Justyna Czarnowicz – kl. II c

Justynę interesują: geografia, matematyka oraz języki obce (angielski i  niemiecki). W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,20. Wraz z grupą uczniów naszej szkoły wygrała Wielką Lekcję Geografii 2010 w Łodzi. W obecnym roku szkolnym przygotowuje się do Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Języka Niemieckiego. Chce nadal rozwijać swoje pasje i walczyć o kolejne sukcesy.

Katarzyna Gładek – kl. II b

Kasia interesuje się matematyką, ma na swoim koncie tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jest osobą ambitną, bardzo pracowitą i sumienną.

Katarzyna Markowska  – kl. III a

Kasia interesuje się przedmiotami humanistycznymi oraz językami obcymi, a w szczególności językiem niemieckim. W ubiegłym roku szkolnym została laureatką ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego „Sprachdoktor”.

Konrad  Zuzda – kl. II i

Jest chorobliwym perfekcjonistą, osobą obowiązkową, upartą i częstokroć zgryźliwą.

Zdobył pierwsze miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ekoplaneta.

Damian Konopka – kl. I i

Damian jest laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii. Szczególnie interesuje się anatomią i fizjologią człowieka.

Ewa Hrynkiewicz  -  kl.  I h

Ewa zdobyła tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Jest pracowita i ambitna. W wolnych chwilach rysuje. Lubi słuchać muzyki.

Izabela Fiedorowicz  – klasa I c.

Iza jest Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. Stypendium otrzymała również dzięki bardzo dobrym ocenom z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Iza szczególnie interesuje się geografią.

 Joanna Turkowska – absolwentka

VI.   9 września 2011 r. miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów naukowo -artystycznych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK. Wśród stypendystów znalazło się czworo uczniów naszej szkoły. Wyróżnieni zostali:
Magdalena Czajkowska – kl. II e

Magdę poznaliśmy już jako stypendystkę Marszałka Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów”

Dominik Drewnowski -  kl. I i,

Dominik jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego, zdobywcą 1 miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym, absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Jego pasją jest gra na gitarze basowej.

Mateusz Kłak  -  kl.   I f

Mateusz jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Zajął II miejsce w Konkursie Wiedzy O Krajach Anglojęzycznych. Interesuje się historią i naukami ścisłymi oraz koszykówką, muzyką i filmem.

Agata Łochnicka -  kl. I c.

Uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, dobry wynik w Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, II miejsce w Konkursie Literackim „Z pamiętnika młodego ekologa”. Jest finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Uzyskała wyróżnienie w etapie wojewódzkim I Konkursu Przyrodniczego Gimnazjalistów, zajęła 5 miejsce w olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego OLIMPUS, została laureatem English High Flier 2010, ale najbardziej interesuje ją język angielski i chemia.

VII.  Stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymało pięcioro uczniów III Liceum:

Tomasz Wróbel -  kl. Id

Tomasz szczególnie interesuje się geografią. Jest laureatem konkursu geograficznego dla gimnazjalistów „Kontynenty Świata”. Ma na swoim koncie również sukcesy sportowe: I miejsce w gimnazjadzie powiatu białostockiego w Drużynowym Tenisie Stołowym i I miejsce w półfinale gimnazjady województwa podlaskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym.

Monika Dunikowska  – kl. Ia

Uzyskała średnią ocen 5,6. Została wyróżniona za projekt prewencyjny na rzecz bezpieczeństwa w sezonie wakacyjnym wykonany w ramach konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji” . W przyszłości chciałaby zostać psychologiem. Jej  hobby to kino.
Ewelina Kłosek – kl. Ia

Ewelina uzyskała w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen 5,6. W przyszłości planuje studiować prawo lub resocjalizację. Gra w siatkówkę.

Magda Wiszowata  – kl. Ia

Magda interesuje się sztuką. Jej pasją jest malowanie. Uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na projekt kartki okolicznościowej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Jej średnia ocen to 5,3.

Klaudia Więckowska – kl. Ia

Klaudia uzyskała w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen 5,6. W przyszłości planuje zostać prawnikiem. Lubi grać na gitarze.

VIII . „Stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce” przyznawane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  otrzymała  uczennica  klasy Ii  Karolina Wojciechowska.

Karolina jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i finalistką XI Konkursu Wiedzy Biblijnej pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Chemii  ,,Multitest” i nagrodę w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Bielsk Podlaski- Gród na Szlaku Jagiellońskim”

Głównym obszarem jej zainteresowań jest biologia.

IX. Uczniowie naszej szkoły otrzymują również stypendia sportowe – przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Oto dwie  stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego:

Dominika Cylwik  – kl. Ie

Jej pasją jest koreańska sztuka samoobrony taekwon-do.

Największym sukcesem Dominiki było zajęcie 1 miejsca w konkurencji indywidualnych walk kobiet oraz 3-ciego w konkurencji technik specjalnych w Otwartym Pucharze Europy.

Na swoim koncie Dominika ma również 3-cie miejsce w konkurencji walk kobiet na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz  3-cie miejsce w Otwarym Pucharze Europy w konkurencji walk drużynowych.

Karolina Jakubowska – klasa Ie

Karolina również trenuje taekwon-do.

Zajęła  3-cie miejsce w konkurencji układów indywidualnych kobiet na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także 3-cie miejsce w konkurencji indywidualnych walk kobiet w Otwartym Pucharze Europy. Do jej sukcesów zaliczyć należy też  3-cie miejsce w Otwarym Pucharze Europy w konkurencji walk drużynowych.

X.  Stypendium Burmistrza Miasta Mońki za osiągnięcia sportowe otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły:

Karol Chojnowski – kl. Ii.
Karol należy do Klubu Sportowego Podlasie Białystok. Jego szczególne sukcesy to:
- 3 miejsce w lidze lekkoatletycznej w województwie
- 10 miejsce w krajowej lidze lekkoatletycznej
- 6 miejsce w biegu na 600m na Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej

Anna Klepacka – kl. Ie

Ania uprawia strzelectwo i lekkoatletykę. Jej główną dyscypliną jest rzut młotem. Zdobyła II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Lekkoatletycznych i II miejsce na Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej.

   Fotorelacja:

Pani Maria Stepaniuk – Przewodnicząca Rady Rodziców


Pani Józefa Sosnowska i pani wicedyrektor Barbara Kalinowska


Pani Maria Bartnicka, pani Józefa Sosnowska , pani wicedyrektor Barbara Kalinowska, pan Wojciech Panasewicz, pani Marianna Pyć, pani Małgorzata Łupińska, pani Irena Bobrus, pani Marta Danilczyk oraz pani Joanna Kamocka – nauczyciele wyróżnieni przez Samorząd Szkolny III LO


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i pan Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka


Nuczyciele III LO uhonorowani przez Panią Małgorzatę Górniak nagrodą Dyrektora Szkoły


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz stypendyści: Anna Zawojska, ucz. kl. III g - Stypendium Prezesa Rady Ministrów; Maciej Smółko – kl. III c, Jakub Czarniecki – kl. I b - stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce, Ewelina Dmochowska - kl. III a, Olga Świerzbińska, kl. II e – stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Artur Dyśko z kl. II i - laureat medalu „Diligentiae – za pilność”


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani przez Zarząd Województwa Podlaskiego stypendiami za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów” : Magdalena Czajkowska - kl. II e, Justyna Czarnowicz – kl. IIc , Katarzyna Gładek – kl. II b, Katarzyna Markowska - kl. III a, Konrad Zuzda– kl. II i, Damian Konopka – kl. I i, Ewa Hrynkiewicz - kl. I h, Izabela Fiedorowicz - klasa I c


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani stypendium naukowo -artystycznym Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: Magdalena Czajkowska - kl. II e , Dominik Drewnowski - kl. I i, Mateusz Kłak - kl. I f, Agata Łochnicka - kl. I c oraz Tomasz Wróbel - kl. Id, który otrzymał stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie


Dyrekcja, rada pedagogiczna, emerytowani nauczyciele oraz zaproszeni goście


Uczniowie III LO


Emilia Żemojda, ucz. kl. I g w roli Barbary Baczyńskiej


Artur Paszkiewicz, ucz. kl. III b w roli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


Artur Paszkiewicz, Emilia Żemojda


Angelika Jensław, ucz. kl. III c


Magdalena Dołkin, ucz. kl. III d

fot. Katarzyna Maciejuk