Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
22 lis 2008 Eko-Klub Przedsiębiorczości w naszej szkole

W obecnym roku szkolnym, w naszej szkole, działa Eko-Klub Przedsiębiorczości, który jest elementem edukacyjnego projektu dotyczącego podnoszenia świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ten jest realizowany na terenie województwa podlaskiego od marca 2008r. przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Impetus Europe Consulting Group Ltd. z Malty. Celem projektu jest wskazanie młodzieży związku między potrzebą ciągłego rozwoju gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Eko-Klub liczy 10 członków, którymi są uczniowie klasy II d. Uczestniczą w szkoleniach z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, zagadnień prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatków. W celu umożliwienia uczniom pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i ekologii Klub został wyposażone w zestaw podręczników. Młodzież też będzie miała możliwość poznania praktyki biznesowej przedsiębiorstw maltańskich, która zostanie zaprezentowana przez partnera projektu podczas seminarium. Następnie, podczas warsztatów, uczniowie przygotują biznes plan opisujący wymyśloną przez nich firmę, której działalność musi spełniać kryterium bycia przyjaznej dla środowiska. Koncepcja przyszłej firmy zostanie oceniona przez komisję konkursową, a zwycięski Eko-Klub otrzyma możliwość udziału w wyjeździe studyjnym na Maltę, podczas którego uczniowie zapoznają się z działalnością podobnych klubów w szkołach na Malcie oraz możliwościami współpracy z rówieśnikami w ramach projektów międzynarodowych.