Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 paź 2011 Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015
bez odpracowania

1. 14 października 2014 (wtorek) Dzień Edukacji Narodowej
2. 02 stycznia 2015 (piątek)
3. 05 stycznia 2015 (poniedziałek)
4. 07 stycznia 2015 (środa) Prawosławne Święta Bożego Narodzenia
5. 08 stycznia 2015 (czwartek) Prawosławne Święta Bożego Narodzenia
6. 13 kwietnia 2015 (poniedziałek) Prawosławne Święta Wielkanocne
7. 04 maja 2015 (poniedziałek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym
8. 05 maja 2015 (wtorek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym
9. 06 maja 2015 (środa) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
10. 05 czerwca 2015 (piątek) dzień po Bożym Ciele