Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 paź 2011 Koło Edukacji Psychologicznej 2011/2012

Pedagog szkolny – Bożena Bogojło zaprasza na zajęcia

Koła Edukacji Psychologicznej

 Zapisy i szczegółowe informacje nt. zajęć oraz terminów w gabinecie pedagoga/psychologa

Prowadzenie zajęć:

Bożena Bogojło – pedagog szkolny; trener treningu i warsztatu psychologicznego

 Oferta zajęć o charakterze psychoedukacyjnym. Podstawą uczenia się w czasie tych zajęć jest uczenie się poprzez osobiste doświadczenie (w formie warsztatów psychoedukacjynych).

Celem zajęć jest nauka umiejętności społecznych: rozumienia siebie, kierowania sobą i porozumiewania się z innymi; Podczas zajęć pracujemy nad zaufania w grupie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz uczeniem się różnych form zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem.

 Organizacja zajęć:

 • warsztaty prowadzone są w ramach zajęć pozalekcyjnych.,
 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w terminie dostosowanym do grupy,
 • każde spotkanie trwa ok. 1,5 godz. zegarowej,
 • zajęcia odbywają się w małych grupach (ok. 10 osób),

 Tematyka zajęć:

 1. Integracja zespołu, zasady pracy w grupie.
 2. Granice psychologiczne.
 3. Moje uczucia.
 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 5. Samoświadomość i otwartość na innych.
 6. Konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów.
 7. Twórcza praca w zespole.
 8. Trening asertywności.
 9. Trening edukacji międzykulturowej – kreowanie postaw wobec odmienności.

Trening antystresowy.