Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 paź 2011 „Akademia Dorosłości” w III LO 2011/2012

 Wszystkich zainteresowanych psychologią oraz chcących rozwinąć swoje umiejętności społeczne zapraszamy na grupę „Akademia Dorosłości”.

Prowadzenie zajęć: Ewa Bogusz – Durczak, psycholog

 Celem zajęć jest:

v lepsze poznanie samego siebie

v uświadomienie swoich mocnych i słabych stron

v praca nad swoimi emocjami

v udoskonalenie relacji z innymi

 Organizacja zajęć: 

« warsztaty prowadzone są w ramach zajęć pozalekcyjnych

« zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w terminie dostosowanym do grupy i trwają 1,5 godziny zegarowej

« zajęcia odbywają się w małych grupach (8-10 osób)

Tematy zajęć:

1. Wzajemne poznanie uczestników; cele, zasady, normy grupowe;

2. Skąd się biorą emocje i jak je traktować.

3. Lęk

4. Wstyd

5. Złośc

6. Przyjaźń

7. Miłośc

8.Kim jestem?

9. Poczucie własnej wartości.

10. Budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

11. Rodzina i Ja – relacje z rodzicami i rodzeństwem.

12. Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą, a inni nie, – z czego to wynika i czy można to zmienić.

13. Asertywność – umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy.

14. Przemoc rówieśnicza, mobbing społeczny – umiejętności alternatywne wobec agresji.

15. Konflikty miedzy ludźmi.

16. Negocjacje.

17. Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków.

18. Normy i wartości – jak się z nimi kierować.

19. Autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń. Cele na przyszłość.

 Zapisy na grupę w gabinecie pedagoga i psychologa.