Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 wrz 2011 ,,Swoi i obcy. Postawy Polaków i Niemców w okresie II wojny światowej”.

Czytaj o seminarium, które odbyło się w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku z udziałem uczniów III LO oraz p. Barbary Świętońskiej – nauczyciela historii: www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/2DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=3362