Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 wrz 2011 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKOPLANETA 2011-2012

Zainteresowanych uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
- upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
- aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
- poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

W roku szkolnym 2011/2012 uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:
a) teście konkursowym jednokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań (0 – 1 pkt.) oraz zadania opisowego (od 0–8 pkt.).
b) konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek A4) lub albumowej
na temat: „Fascynująca przyroda polskich lasów”

Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, którzy dokonają wpłata w wysokości 8,00 zł.

Etap szkolny odbędzie się 6. 03. 2012 r.