Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 wrz 2008 Ślubowanie uczniów klas pierwszych rocznik 2008/2009

25 września, zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Pani prof. Barbara Kalinowska, w oparciu o prezentację multimedialną, zapoznała obecnych na uroczystości z historią naszej szkoły. W imieniu wychowawców klas pierwszych głos zabrała Pani prof. Urszula Wiśniowolska. Głos zabrali również przedstawiciele pierwszoklasistów i Samorządu Szkolnego. Chór szkolny „Harmonia” wykonał „Gaude, Mater Polonia”. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas pierwszych.

Oto tekst ślubowania:
My – uczniowie klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku ślubujemy uroczyście:
- sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki
- przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły
- osiągać jak najlepsze wyniki w nauce
- szanować nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły
- szanować koleżanki i kolegów
- szanować tradycję i dbać o dobre imię III Liceum Ogólnokształcącego, do którego społeczności należymy od tej chwili.