Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 paź 2011 Stypendia szkolne na rok 2011-2012

Informujemy, że można ubiegać się o stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie
w terminie:
31 października 2011r.
Szczegóły na stronie: www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_marszalka/dla_uczniow_uzdolnionych_artystycznie
Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami
do gabinetu pedagoga/psychologa