Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
21 wrz 2008 III edycja Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: 2008r.

Motto konkursu:

„Jakże spokojnie,
choć upłynął dwudziesty rok,
nie wierzyć w rzeki ognia, przez wiatr unoszonych ludzi,
tonąc po brzegi spojrzenia w rzeczywistość.
Ale ja się obudzę, ale ja się obudzę.”

(K. K. Baczyński – „Świat sen”)

Regulamin Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej
im. K. K. Baczyńskiego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów III LO w Białymstoku.
2. Chętni uczniowie powinni zgłosić się do dn. 10 października 2008r.
do nauczycieli języka polskiego: A. Kietlińskiej lub U. Wiśniowolskiej.
3. Uczestnicy konkursu recytatorskiego przygotowują recytację wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego i fragmentu dowolnej prozy dotyczącej czasów wojny.
Łączny czas wykonania utworów nie może przekroczyć 7 minut.
4. Uczestnicy konkursu poezji śpiewanej przygotowują interpretację muzyczną jednego wybranego wiersza K.K. Baczyńskiego. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 6 minut. Uczestnicy, którzy będą prezentować się przy akompaniamencie wykonywanym na żywo, powinni posiadać własnego akompaniatora.
5. Konkurs odbędzie się 16 października 2008r. o godz.16.00 w czytelni.
6. Prezentacji uczestników wysłucha jury powołane przez Dyrektora III LO.
7. Koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu Święta Szkoły – 25 października 2008 r.

  • Karta Uczestnika III edycji Konkursu Recytatorskiego
  • Karta Uczestnika III edycji Poezji Śpiewanej