Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
14 cze 2011 Uczniowie o samorządach szkolnych – 2011

- Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać i nawiązać współpracę – mówi Adam Krzewski z samorządu IV LO. Samorząd to łącznik pomiędzy uczniami i dyrekcją.
W ramach Białostockiego Forum Szkół odbyła się wczoraj debata samorządów uczniowskich. Młodzi ludzie spotkali się w III LO i dyskutowali, w jaki sposób samorząd współdecyduje o życiu szkoły i uczniów.
- Na takich spotkaniach dowiadujemy się, czego ludzie oczekują od szkoły, co powinno się w niej dziać. Często padają ciekawe pomysły – uważa Jakub Sawicki z samorządu III LO.

Kurier Poranny 2011, nr 130, s. 5