Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 wrz 2008 Białostocka inauguracja roku szkolnego 2008/2009 – 2 września 2008r. w auli Pałacu Branickich

Białostocką inaugurację roku szkolnego uświetniło wręczenie medali „Diligentiae” dla najpilniejszych uczniów oraz ich nauczycieli.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica naszej szkoły: Izabela Olendzka z klasy IIIa z wych. p. Anną Murawską oraz Michał Barej z klasy Ic:

Prezydent Tadeusz Truskolaski po raz pierwszy uhonorował medalami „Diligentiae” uczniów oraz ich wychowawców, którzy pomagali im w osiągnięciu znakomitych wyników w nauce. We wtorek otrzymało go 130 uczniów wraz z nauczycielami z 69 białostockich szkół.

Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru „Harmonia”:

Medal Diligentiae – za pilność – ustanowił w 1786 r. Stanisław August Poniatowski dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to ma związki również z historią Białegostoku. To w naszym mieście w roku 1784 król świętował jubileusz 20-lecia swej koronacji. Uroczystości trwały 10 dni. W przededniu wyjazdu król wizytował szkołę i kazał sobie przedstawić najpilniejszych uczniów, których własnoręcznie dekorował madalami „Diligentiae” – złotym i srebrnym.