Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 cze 2008 Uroczystość podsumowująca XXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej 2008r.

11 czerwca 2008 w Ministerstwie Finansów odbyło się uroczyste spotkanie Sekretarz Stanu Elżbiety Suchockiej-Roguskiej z laureatami XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której myślą przewodnią było hasło: „Gospodarstwo domowe wymiar społeczny i ekonomiczny” . Wśród nagrodzonych byli dwaj nasi uczniowie. Piotr Jakubowski uczeń klasy III c, zajął IV miejsce w zawodach centralnych olimpiady i uzyskał tytuł laureata XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Natomiast uczeń kl. II c Piotr Sieliwonik zdobył tytuł finalisty oraz wyróżnienie Polskiej Izby Ubezpieczeń w konkursie, który odbył się podczas zmagań finałowych olimpiady.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom w sali Kolegialnej MF poprzedziły wystąpienia Elżbiety Mączyńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stanisława Owsiaka Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Minister Elżbiety Suchockiej-Roguskiej. W spotkaniu uczestniczyli również: Stanisława Borkowska – Honorowa Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Wojciech Stępień Dyrektor Sekretariatu Szefa Kancelarii Premiera oraz Marzena Młodziejewska z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nauczyciele nagrodzonych uczniów, dyrektorzy szkół i sponsorzy.

Uroczystość podsumowująca XXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej zakończyła się wizytą laureatów i ich nauczycieli na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączoną ze spotkaniem z członkiem Zarządu GPW.