Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 cze 2011 STYPENDIA – za rok szkolny 2010/2011

NA ROK SZKOLNY 2010/2011 STYPENDIA SĄ JUŻ PRZYZNANE!

1. STYPENDIUM W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU – www.bialystok.pl
(zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendia artystyczne) – do 20 czerwca 2011
2. STYPENDIUM ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU – www.bialystok.pl
(zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendia naukowe) – do 20 czerwca 2011
3. STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011” MARSZAŁKA WOJ. PODLASKIEGO -
www.wrotapodlasia.pldo 15 lipca
4. STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – www.kuratorium.bialystok.pl/ – (zakładka Uczniowie << Pomoc materialna) – 20 czerwca 2011r.
5. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW – www.kuratorium.bialystok.pl/ – (zakładka Uczniowie << Pomoc materialna) – 20 czerwca 2011r.
6. PROGRAM STYPENDIALNY „WIDOK” – www.widok.org.pl - do 18 lipca 2011 r.
7. STYPENDIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIOM UZDOLNIONYM ARTYSTYCZNIE www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_marszalka/dla_uczniow_uzdolnionych_artystycznie
- do 31 października 2011r.