Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 kwi 2008 Akademia z okazji X edycji Nagrody Dobrego Polaka oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja


25 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączona z wręczeniem Nagrody Dobrego Polaka.
Tradycją III LO jest promowanie bezinteresownej działalności naszych uczniów na rzecz ludzi potrzebujących, cierpiących. Już po raz dziesiąty została wręczona Nagroda Dobrego Polaka, której fundatorem jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło.
Z okazji X jubileuszowej edycji Nagrody Dobrego Polaka gościliśmy absolwentów III LO, którzy w minionych latach otrzymali nagrodę.

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:

1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania
( w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem
(bez wulgaryzmów ) posługuje się językiem polskim
Decyzją kapituły w roku szkolnym 2007/2008 Nagrodą Dobrego Polaka zostali uhonorowani:
1. Joanna Grzeszczuk uczennica klasy I b
2. Monika Zaleska uczennica klasy II a
3. Małgorzata Marta Walczak uczennica klasy II a
4. Karolina Popławska uczennica klasy II i
5. Maria Danuta Dek uczennica klasy III a
6. Magdalena Maria Jadeszko uczennica klasy III e
7. Patryk Wasilewicz uczeń klasy II b
Ponad dwieście lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił Konstytucję. Zajmuje ona szczególne miejsce wśród największych dzieł prawno – politycznych dawnej Rzeczpospolitej. Możemy szczycić się tym, że jest pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych.
Jesteśmy zobowiązani pamiętać o dziele Konstytucji 3 Maja, ponieważ pamięć historyczna jest fundamentem narodowej tożsamości. A jedynie narodowa tożsamość pozwala w pełni świadomie korzystać z największego dobra jakim jest wolność. Wolność bowiem nigdy nie jest dana raz na zawsze. Jest zadaniem, które musi podejmować każde nowe pokolenie.

Postanowienia Konstytucji 3 Maja przypomnieli uczniowie z klasy II a i II d i I a pod kierunkiem pani Marty Zapolnik, p. Anny Klebus i p. Katarzyny Dral, którzy przygotowali inscenizację pt. „Dom musi zawsze ustępować krajowi”
Fot.: Karolina Horoszko