Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
18 kwi 2008 Spotkanie z Młodzieżową Radą Miejską w Białymstoku w XIV LO

18 kwietnia 2008r. w ramach Forum Szkół, odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku z delegatami samorządów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali: Anna Jakoniuk, Emil Sidor, Michał Stepaniuk i Krzysztof Szczepański.

W dniu 26 listopada 2007r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, po uzasadnieniu przedstawionym przez radnego Filipa Tagila.
14 lutego 2008r. prawie we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbyły się demokratyczne wybory elektorów. 28 lutego, na Zgromadzeniu Elektorów wybranych zostało 28 radnych MRM. Wg statutu kadencja I MRM potrwa do końca 2009r. Statut dostępny jest na stronie: www.bip.bialystok.pl

Oto radni Młodzieżowej Rady Miasta w Białymstoku:
1. Wnorowski Konrad, Przewodniczący – VI LO
2. Kotowski Marcin, Wiceprzewodniczący – X LO (1 ZSP)
3. Baranowska Aneta, Wiceprzewodnicząca – VIII LO
4. Żuk Paweł, Sekretarz – 5 PG
5. Trzpioła Sara, Skarbnik – T Ekon (ZSH-E)
6. Bolesta Stanisław – II LO
7. Godlewski Karol Kajetan – 9 PG
8. Gosiewski Tomasz – 5 PG
9. Grabarczyk Urszula – 6 PG
10. Jabłoński Robert – II LO
11. Jackowski Dawid – T Mech (ZSM)
12. Kiercul Dariusz – IV LO /KOMISJA SPORTU
13. Komar Piotr – I LO
14. Kostro Katarzyna – III LO
15. Kostro Wojciech – 17 PG (1 ZSI) /KOMISJA DO SPRAW WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI
16. Krzywiźniak Monika – XIV LO
17. Lelusz Damian – 9 PG
18. Lipski Damian – ZS Met-Drz /KOMISJA SPOŁECZNA
19. Łuniewski Mateusz – I LO
20. Mróz Jakub – VIII LO
21. Ostapowicz Michał – 13 PG
22. Pabjan Krystian Tomasz – T Zawod (2 ZSZ)
23. Pieczarka Tomasz – T Ekon (ZSH-E)
24. Ptaszyński Sebastian – VII LO /KOMISJA PROMOCJI
25. Sawicki Patryk – LO Katol.
26. Truskolaski Krzysztof – VI LO /KOMISJA REWIZYJNA
27. Tylutki Wojciech – III LO /KOMISJA KULTURY
28. Wojno Katarzyna – V LO