Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 maj 2011 Uroczyste wręczenie Nagrody Dobrego Polaka oraz akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 2011

29 kwietnia 2011 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączona z wręczeniem Nagrody Dobrego Polaka.
Ponad dwieście lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił Konstytucję. Zajmuje ona szczególne miejsce wśród największych dzieł prawno – politycznych dawnej Rzeczpospolitej. Możemy szczycić się tym, że jest pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych.
Jesteśmy zobowiązani pamiętać o dziele Konstytucji 3 Maja, ponieważ pamięć historyczna jest fundamentem narodowej tożsamości. A jedynie narodowa tożsamość pozwala w pełni świadomie korzystać z największego dobra jakim jest wolność. Wolność bowiem nigdy nie jest dana raz na zawsze. Jest zadaniem, które musi podejmować każde nowe pokolenie.

Postanowienia Konstytucji 3 Maja przypomnieli uczniowie z klasy II f i II h pod kierunkiem pana Marka Roszkowskiego, którzy przygotowali prezentację multimedialną.

Tradycją III LO jest promowanie bezinteresownej działalności naszych uczniów na rzecz ludzi potrzebujących, cierpiących.
Już po raz trzynasty została wręczona Nagroda Dobrego Polaka, której fundatorem jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło.

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:
1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania
(w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem
(bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim

Decyzją kapituły w roku szkolnym 2010/2011 Nagrodą Dobrego Polaka zostali uhonorowani:
Marta Golc z klasy I g
Łukasz Góralczuk z klasy I a
Sandra Kopeć z klasy III c
Monika Horodek z klasy III g
Konrad Dawidowicz z klasy III d

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Zaproszeni goście

Pan Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka

Pani Małgorzata Łupińska odczytuje nazwiska laureatów Nagrody Dobrego Polaka

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza Marcie Golc dyplom

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wraz z laureatami Nagrody Dobrego Polaka oraz ich rodzicami

Ksiądz Prałat Antoni Lićwinko

Uczennice kl. II h przypominają historię Konstytucji 3 Maja

fot. Katarzyna Maciejuk