Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 mar 2008 DZIEŃ OTWARTY w III LO – 29.03.2008 r.

29 marca 2008 roku w godz. 10.00 – 12.00 w pracowniach przedmiotowych w ramach Dnia Otwartego odbyły się spotkania w formie warsztatów, pokazów multimedialnych, wykładów, prezentacji i rozgrywek sportowych

Mała sala gimnastyczna – I piętro
Prezentacja klas tworzonych w roku 2008/2009 ( spotkanie z uczniami klas II)
- dobre rady starszych kolegów
- ramowe plany nauczania
- podręczniki i obudowa metodyczna przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
- zasady i terminy rekrutacji

Gabinet pedagoga szkolnego – parter
Oferta zajęć pozalekcyjnych pedagoga szkolnego

Biblioteka i czytelnia szkolna – parter

Pracownia matematyczna – s. 244
Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą wyznaczników

Pracownia języka hiszpańskiego – s. 242
Prezentacja kultury i zwyczajów Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych

Kandydatów do klasy dwujęzycznej i ich rodziców zapraszamy 18. 04.2008 r. o godz. 16.00 na spotkanie z panem Wiktorem Roncelem Vegą starszym inspektorem w Biurze Radcy d/s Edukacji w Ambasadzie Hiszpanii w Polsce

Pracownia języka polskiego – s. 243
Inscenizacja wybranych utworów literackich.

Pracownia historyczna– s. 135
Prezentacja multimedialna „ Historia III LO”

Pracownia języka angielskiego – s. 251
Quiz z wiedzy o Wielkiej Brytanii

Centrum Edukacji Europejskiej – s. 255
Przedstawienie Klubu Integracji Europejskiej im K. Adenauera przy III LO
Działalność KIE – prezentacja multimedialna
Prezentacja kronik klubowych

Pracownia biologiczna – s. 245
Współczesna biologia – biologią przyszłości. Rola technik multimedialnych w poznawaniu biologii. Praca z uczniem zdolnym. Sam na sam z mikroskopem. Prezentacja pomocy dydaktycznych.

Pracownia chemiczna – s. 367
Doświadczenia chemiczne jako źródło wiedzy.
Srebrzenie szkła przy pomocy cukrów (wytwarzanie lustra srebrowego)

Pracownia geograficzna – s. 372
Wielkie odkrycia geograficzne. Sesja posterowa

Duża sala gimnastyczna
Prezentacja sekcji sportowych. Mecz piłki koszykowej chłopców

Fotorelacja: