Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 kwi 2011 Nagroda Dobrego Polaka 2011

Dnia 4 kwietnia 2011 roku obradowała Kapituła Nagrody Dobrego w składzie: przewodniczący Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak, koordynator: pani Małgorzata Łupińska, pani Teresa Leszczyńska–Koziak, pani Krystyna Ratasiewicz, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Hanna Piekarska z kl. II a.
W roku szkolnym 2010/2011 do Nagrody zostali nominowani: Emilia Kuczyńska z klasy O g, Marta Golc z klasy I g, Karolina Wilczewska z klasy I g, Łukasz Góralczuk z klasy I a, Weronika Rutkowska z klasy III d, Barbara Wilczewska z klasy III d, Konrad Dawidowicz z klasy III d, Monika Horodek z klasy III g, Sandra Kopeć z klasy III c
Decyzją kapituły w roku szkolnym 2010/2011 Nagrodą Dobrego Polaka zostaną uhonorowani:
Marta Golc z klasy I g
Łukasz Góralczuk z klasy I a
Sandra Kopeć z klasy III c
Monika Horodek z klasy III g
Konrad Dawidowicz z klasy III d