Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 mar 2011 Fundacja Narodowego Banku Polskiego fundatorem tablicy interaktywnej dla III LO – 2011

Adam Jasiński – wicedyrektor III LO, Wojciech Panasewicz – nauczyciel fizyki, Lucja Orzechowska – wicedyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Białymstoku, Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, Beata Parciak – nauczycielka matematyki, Eryk Pyra – Prezes Fundacji NBP, Joanna Kamocka – nauczycielka geografii, Małgorzata Górniak – Dyrektor Szkoły, Cezary Kubaszewski, Grzegorz Dąbrowski – nauczyciel geografii, Ida Stefanowicz – przedstawicielka NBP Oddział Białystok, Barbara Kalinowska – wicedyrektor III LO

Nasza szkoła, jako jedna z dwudziestu placówek edukacyjnych województwa, została objęta projektem Fundacji NBP „Program wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w edukacyjne tablice interaktywne” do realizacji programu edukacyjnego w zakresie przedsiębiorczości. Tablica wykorzystywana jest również w pracowni geograficznej do ćwiczenia rozmieszczania obiektów na mapie, do obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania zadań maturalnych. Może być wykorzystywana również jako pomoc dydaktyczna do nauczania innych przedmiotów.
23 marca 2011 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Fundacji NBP – pana Eryka Pyrę – Prezesa Fundacji NBP, pana Tomasz Rybkę – członka zarządu Fundacji NBP, pana Cezarego Kubaszewskiego oraz pana Stanisława Gorącego z DEW NBP, a także panią Idę Stefanowicz – przedstawicielkę NBP Oddział Białystok. Na uroczystej prezentacji możliwości zastosowania tablicy interaktywnej nie zabrakło również przedstawicieli władz oświatowych: pana Jerzego Kiszkiela – Podlaskiego Kuratora Oświaty i pani Lucji Orzechowskiej – wicedyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Białymstoku.

Eryk Pyra – Prezes Fundacji NBP

Pan Stanisław Gorący z DEW NBP przekazuje na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Górniak „Lekcje ekonomii”

Zaproszeni goście oglądają możliwe zastosowania tablicy interaktywnej

Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty

Lucja Orzechowska – wicedyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Białymstoku

Grzegorz Dąbrowski pokazuje sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach geografii

Beata Parciak pokazuje sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki

Wojciech Panasewicz pokazuje sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach fizyki