Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 mar 2006 Konkurs krasomówczy pod hasłem “Ojczyzna… to krajobraz” 2004/2005

Nagroda główna konkursu:
• Magdalena Rutkowska
Opiekun: A. Kietlińska