Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 mar 2006 Wojewódzki Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej 2004/2005

Dyplom laureata – kameralny zespół “Aulos”
• Uczennice kl. IIh i IIIh