Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 kwi 2011 Nanos znaczy karzeł

Dnia 28 marca 2011 gościliśmy w szkole dr Agnieszkę Wilczewską - pracownika Zakładu Chemii Produktów Naturalnych Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Przedstawiła nam ona bardzo ciekawy wykład pt.”Nanos znaczy karzeł, nanostruktury w makro zastosowaniach”.
Już wiemy, że nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrów), czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.
Warto zwrócić też uwagę, że „nanotechnologię” uprawiają już od dawna wszystkie organizmy żywe. Wiele struktur występujących wewnątrz komórek to rodzaje mikromaszyn, struktura takich naturalnych materiałów, jak drewno, łodygi roślin, kości czy skóra to tworzywa, których struktura jest kontrolowana na poziomie pojedynczych cząsteczek.
Nanotechnologia jest obecnie bardzo modnym i obiecującym działem nauki np. o materiałach. Do struktur nanometrycznych można zaliczyć:
* tworzywa sztuczne – których struktura jest kontrolowana na poziomie pojedynczych cząsteczek – można w ten sposób uzyskiwać np. materiały o niespotykanych właściwościach mechanicznych
* włókna sztuczne – o bardzo precyzyjnej budowie molekularnej, które również posiadają niespotykane właściwości mechaniczne,
* nanorurki – czyli bardzo długie i puste w środku cząsteczki, oparte na węglu w wiązaniach o hybrydyzacji sp².
* materiały rozdrobnione do postaci pyłu o ziarnach będących np. klasterami atomów metalu. Na masową skalę wykorzystywane jest srebro w tej postaci, które ma silne właściwości antybakteryjne.
* elementy wykonywane elektronolitograficznie.
* fulereny