Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 wrz 2014 Terminarz – I półrocze

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2014/2015

I semestr:

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

01.09.2014 poniedziałek 9.00, 10.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
wrzesień – październik 2014 Diagnoza wstępna – testy poziomujące i kompetencji w   klasach I i klasie wstępnej 0 g (j. polski,  matematyka we wszystkich klasach, j. angielski we wszystkich klasach oprócz 0g, historia – kl. I a, I g; WOS – kl. I a, fizyka – kl. I b, I d1; geografia kl. I c, I d2, I g; biologia kl. I e, f, h; chemia kl. I e, f, h; informatyka kl. I b, I d1)
04. 09. 2014 czwartek 16.30 Warsztat diagnostyczny do projektu MODM Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły
05. 09. 2014 piątek 15.35 I spotkanie Zespołu Doradczego Dyrektora Szkoły
09.09.2014 wtorek 16.30 Ślubowanie uczniów klas I i klasy wstępnej 0 g na dużej sali gimnastycznej.
17.00 Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas I i klasy wstępnej 0 g na dużej sali gimnastycznej (prezentacja szkoły)Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach.
ok. 18.30 Wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców.
10. 09. 2014 środa 16.30 Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas II (duża sala gimnastyczna). Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców uczniów klas II z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

Po spotkaniu z Wychowawcami zebranie po dwóch Rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 11 (z ramienia wychowawców p. Schroeder, p. Kulikowska – Hryń).

17.3018.30 Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas III (duża sala gimnastyczna). Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców uczniów klas III z Wychowawcami w wyznaczonych salach.Po spotkaniu z wychowawcami zebranie po dwóch rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 129 (z ramienia wychowawców p. Klimiuk)Wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców (dotyczy Rodziców Uczniów klas pierwszych – reprezentantów Rad Oddziałowych)
11.09.2014 czwartek 16.30 Zebranie Rady Pedagogicznej. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzanie planu pracy szkoły, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN
30.09.2014 wtorek Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.
10.10.2014 piątek Uroczysta akademia z okazji Święta Narodowego Hiszpanii. Udział biorą kl. 0 g, I g, II g, III g.
14. 10. 2014Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wtorek Dzień Edukacji Narodowej
16.10. 2014 czwartek 16.30 Otrzęsiny klas pierwszych
10.2014 piątek, sobota Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
28.10.2014 wtorek 10.00 – 13.00 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze Świętem Szkoły. Udział biorą dwuosobowe delegacje wszystkich klas.
10. 11. 2014
poniedziałek 18.00-24.00 Połowinki klas II
11. 2014 Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów
12.11.2014  środa Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości. Udział biorą kl. III
13.11.2014
czwartek  16.30 Zebranie Rady Pedagogicznej. Analiza wyników egzaminów maturalnych, losy absolwentów, analiza testów kompetencji
18.11.2014 wtorek 18.00-18.30 Zebranie Rodziców uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach.
18.15-19.30 Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców uczniów klas I
19.11.2014 środa 18.00-18.30 Zebranie Rodziców uczniów klas II i III z Wychowawcami w wyznaczonych salach.
18.15-19.30 Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców uczniów klas II i III.
27. 11. 2014 czwartek 15.30 – 20.00 Szkolenie MODM
4. 12. 2014 czwartek 16.30 Spotkanie zespołu Doradczego Dyrektora Szkoły
19. 12. 2014 piątek 13.00 – 16.30 Wigilie klasowe pod opieką wychowawców oraz Jasełka o godz. 13.00 i 14.00
18.12.2014 czwartek 16.00 Wigilia Rady Pedagogicznej.
18.12.2014 czwartek Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.
22.12 – 31.12.2014 Zimowa przerwa świąteczna.
07.02.2015 sobota 19.00 Studniówka. Dwór Czarneckiego.
21.01.2015 środa do godz. 12.00 Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.
22.01.2015 czwartek 16.30 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2014/2015.
26.01. – 08.02.2015 Ferie zimowe.