Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 lut 2008 Żegnamy Tomka Zdrojkowskiego

Dnia 10 lutego 2008r. zmarł Tomek Zdrojkowski. Miał 17 lat…

„Trzeba uznać, że jest jakiś sens cierpienia,
nawet jeśli go nie rozumiem” (ks. J. Twardowski)

Rodzicom i bliskim Tomasza Zdrojkowskiego
nieodżałowanej pamięci ucznia klasy IIi
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu Jego tragicznej śmierci
składają
Dyrekcja, nauczyciele, młodzież i Rada Rodziców III LO w Białymstoku