Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 sty 2008 Koncert świąteczno – noworoczny

Dnia 17 stycznia w III LO odbył się wspaniały koncert świąteczno-noworoczny.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pan Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski
Pani Grażyna Wiśniewska –Podlaski Wicekurator Oświaty
Pan Andrzej Kurpiewski – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Pani Lucja Orzechowska – Zastępca Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Pan Adam Juchniewicz – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Białymstoku
Pan Antoni Adamski – były Dyrektor III LO
Pan Juliusz Krajewski – Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przy III LO
Pani Irena Opolska – była Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców przy III LO

Na koncert przybyli również zaproszeni goście – przyjaciele III LO, rodzice i uczniowie naszej szkoły.

Koncert był prezentacją młodzieży uczącej się w III LO uzdolnionej artystycznie – śpiewającej w chórze, grającej w orkiestrze symfonicznej i recytującej własne wiersze. Młodzież ta to również w przeważającej większości uczniowie Szkoły Muzycznej w Białymstoku.

Koncert świąteczno-noworoczny był okazją do podsumowania sukcesów, jakie w ostatnim czasie nasza szkoła osiągnęła. Zaproszeni goście złożyli gratulacje Pani Dyrektor Szkoły – Małgorzacie Górniak i całej społeczności szkolnej za dotychczasowe osiągnięcia:
• I miejsce w województwie podlaskim w X Jubileuszowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”
• I miejsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego w programie olimpijskim „Kuriera Porannego” za rok szk. 2006/2007

Pan Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Dyrekcji Szkoły, Kadrze Pedagogicznej i całej społeczności szkolnej, podkreślając jednocześnie, że te wspaniałe wyniki świadczą o wysokim poziomie szkoły, kadry oraz uczniów. Pan Wojewoda podkreślił również, że jako absolwent III LO jest szczególnie dumny z tych sukcesów.

Pani Kurator Grażyna Wiśniewska w swoim wystąpieniu zwróciła się do Dyrekcji, uczniów, nauczycieli i rodziców z wyrazami uznania za tak wspaniałe osiągnięcia.

Pan Dyrektor Andrzej Kurpiewski w imieniu Pana Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego wyraził szczególne słowa uznania i wręczył ufundowane szkole nagrody. Podkreślił jednocześnie, iż ma nadzieję utrzymania wysokiej pozycji szkoły w kolejnych latach.

W imieniu rodziców uczniów III LO wystąpił Pan Juliusz Krajewski, dziękując szczególnie nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie w kształtowanie młodego pokolenia.

Pani Dyrektor Szkoły – Małgorzata Górniak przedstawiła wszystkim gościom nauczycieli i uczniów – twórców tych sukcesów.
W listach gratulacyjnych skierowanych do nauczycieli złożyła wyrazy najwyższego uznania za efekty ich pracy, zwracając uwagę, iż swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju młodych talentów.
Nauczyciele przedstawieni przez Panią Dyrektor to:
• Pani Maria Bartnicka – nauczycielka języka polskiego
• Pani Marta Danilczyk – nauczycielka języka polskiego
• Pani Anna Kietlińska – nauczycielka języka polskiego
• Pani Anna Klebus – nauczycielka języka polskiego
• Pani Anna Murawska – nauczycielka języka polskiego
• Pan Adam Borysiewicz – nauczyciel historii
• Pan Marek Roszkowski – nauczyciel historii
• Pan Dariusz Rykaczewski – nauczyciel historii
• Pani Marta Zapolnik – nauczycielka historii
• Pani Anna Awier – nauczycielka języka rosyjskiego
• Pani Magdalena Dziejma – nauczycielka wiedzy o kulturze
• Pani Anna Wicińska – nauczycielka matematyki
• Pani Jadwiga Ratyńska – nauczycielka fizyki
• Pani Joanna Kamocka – nauczycielka geografii
• Pani Małgorzata Kulikowska – nauczycielka przedsiębiorczości
• Pan Leszek Kochanowski – nauczyciel religii katolickiej

Pani Dyrektor miała również przyjemność zaprezentowania uczniów – olimpijczyków, dzięki którym III LO zbiera laury.
Choroszewska Amelia, Choroszewska Kamila, Krajewski Łukasz, Pokorska Olga, Chodnicka Paulina, Łukaszuk Michał, Sakowicz Paweł, Mogiłło Anna (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego); Kononiuk Małgorzata, Bacharewicz Agnieszka (Olimpiada Języka Rosyjskiego); Janusz Kulpa (Olimpiada Fizyczna); Hajduczenia Kamil, Kiebała Marta, Kosk Paweł, Trofimowicz Katarzyna (Olimpiada Historyczna); Kiebała Marta, Krokos Beata (Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym); Skiepko Jakub (Olimpiada Matematyczna); Cieślińska Noemi (Olimpiada Artystyczna); Choroszewska Amelia, Choroszewska Kamila (Olimpiada Filozoficzna); Grzyb Adam, Sieliwonik Piotr (Olimpiada Przedsiębiorczości); Fiłonowicz Agata, Safiejko Bartosz (Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna); Pałka Maciej, Galińska Anna Maria (Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka); Jaranowska Agnieszka (Olimpiada Teologii Katolickiej).

Przedstawieni uczniowie to juz w większości absolwenci naszego liceum, a dzisiaj studenci renomowanych uczelni.

fot. Karolina Horoszko