Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 sty 2011 Nabór do Liceum Europejskiego w Dijon na rok szk. 2011/2012

Uwaga Uczniowie III LO. W oparciu o „Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji między Wojewodą Małopolskim (Rzeczpospolita Polska) i Przewodniczącym Rady Regionalnej Regionu Burgundia (Republika Francuska) Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza nabór kandydatów do klasy pierwszej 3-letniego Liceum Europejskiego im. Ch. de Gaulle’a w Dijon na rok szkolny 2011/2012, z możliwością kontynuacji nauki w Liceum przez cały cykl kształcenia.

Nauka w Liceum Europejskim odbywa się na warunkach stypendialnych (stypendia ufundowane przez Radę Regionalną Burgundii, Miasto i Aglomerację Dijon oraz Liceum Europejskie w Dijon).

Zasady ubiegania się o stypendium.