Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
08 sty 2008 Olimpijczycy w roku szkolnym 2005/2006

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Etap szkolny – 10 uczniów

Etap okręgowy: część pisemna 10 uczniów
• Sakowicz Paweł kl. II h
• Agnieszka Guzel kl. III g
• Jakubowska Monika kl. III a
• Jaranowska Agnieszka kl. I e
• Pieciukiewicz Katarzyna kl. III a
• Ścibek Joanna kl. III h
• Mips Magdalena kl. III a
• Pokorska Olga kl. II e
• Wasielica Sylwia kl. II a
• Wieczorowska Agata kl. II a

Etap okręgowy: część ustna – 6 uczniów
• Sakowicz Paweł kl. II h
• Ścibek Joanna kl. III h
• Jakubowska Monika kl. III a
• Pokorska Olga kl. II e
• Wasielica Sylwia kl. II a
• Wieczorowska Agata kl. II a

Etap centralny
• Wasielica Sylwia kl. II a
• Wieczorowska Agata kl. II a

Olimpiada Języka Angielskiego

Etap szkolny – 35 uczniów

Etap okręgowy
• Poniatowski Andrzej kl. II f
• Rudziak Lucjan kl. II f

Olimpiada Języka Niemieckiego

Etap szkolny – 23 uczniów

Etap okręgowy
• Pura Paweł kl. II g
• Guzel Agnieszka kl. III g
• Karwacka Ewelina kl. II g

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Etap okręgowy
• Kononiuk Małgorzata kl. IIh

Olimpiada Matematyczna

Etap okręgowy
• Florczykowski Robert kl. III b
• Poniatowski Grzegorz kl.III b
• Łobacz Wojciech kl.III c
• Sienkiewicz Łukasz kl. II b
• Zubrycki Paweł kl. II b

Olimpiada Historyczna

Etap szkolny – 14 uczniów

Etap okręgowy
• Kuczyński Wojciech kl. III a
• Królik Katarzyna kl. III a
• Sieklucki Grzegorz kl. III a
• Trofimowicz Katarzyna kl. II h
• Kalisz Piotr kl. III c
• Etap centralny
• Sieklucki Grzegorz kl. III a
• Królik Katarzyna kl. III a

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna]

Etap szkolny – 9 uczniów

Etap okręgowy
• Fiłonowicz Agata kl. II d
• Grzyb Adam kl. II d
• Krzyżanowski Marek kl. II d
• Maksymiuk Aneta kl. III d
• Safiejko Bartosz kl. II d
• Etap centralny
• Safiejko Bartosz kl. II d

Olimpiada Fizyczna

Etap okręgowy
• Kulpa Janusz Sebastian kl. II b

Olimpiada Biologiczna

Etap szkolny – 21 uczniów

Etap okręgowy
• Arłukowicz Magdalena kl. II i
• Barwiejuk Ewa kl. II i
• Bielawska Joanna kl. II e
• Czajkowska Kinga kl. II e
• Dzięcioł Zofia kl. II e
• Fiedorczuk Anna kl. III i
• Bereza Paulina kl. II e
• Krasowska Wioleta kl. II e
• Maksim Rafał kl. II e
• Maksymowicz Michał kl. II e
• Mironiuk Paulina kl.III i
• Orłowska Elżbieta kl. II e
• Perkowska Beata kl. III e
• Poźniak Joanna kl. II e
• Samczuk Paulina kl. III i
• Sokołowski Sebastian kl. II i
• Sosnowski Bartosz kl. II e
• Trwoga Magdalena kl. II i
• Zieleniewska Karolina kl. III i
• Żukowska Natalia kl. III i
• Denysiuk Alicja kl. II i
Praca badawcza Bielawskiej Joanny i Dzięcioł Zofii została wyróżniona i przesłana do etapu centralnego.

Olimpiada Filozoficzna

Etap szkolny – 3 uczniów

Etap okręgowy
• Choroszewska Amelia kl. I a
• Choroszewska Kamila kl. I a
• Krajewski Łukasz kl. I a
• Etap centralny
• Choroszewska Amelia kl. I a
• Choroszewska Kamila kl. I a

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Etap okręgowy
• Budlewski Jacek kl. III d
• Kuć Przemysław kl. III a

Olimpiada Artystyczna

Etap szkolny – 15 uczniów

Etap okręgowy
• Cieślińska Noemi kl. I b
• Aleksiejczuk Paulina kl. I e

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Etap szkolny – 14 uczniów

Etap okręgowy
• Petelski Łukasz kl. II h
• Skalimowski Piotr kl. III h
• Pałka Maciej kl. II h

Olimpiada Ochrony Środowiska

Etap szkolny – 22 uczniów

Etap okręgowy
• Gaszewski Krzysztof kl. III e
• Etap centralny
• Gaszewski Krzysztof kl. III e – finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Etap szkolny – 12 uczniów

Etap okręgowy
• Poniatowski Grzegorz kl. III b
• Kamiński Adam kl. III d

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Etap szkolny – 25 uczniów
Etap okręgowy

• Gaszewski Krzysztof kl. III e
• Bielawska Joanna kl. II e
• Sewastianik Tomasz kl. III e

Olimpiada Teologii Katolickiej

Etap szkolny – 6 uczniów

Etap diecezjalny
• Malinowska Justyna kl. II a
• Harasimczuk Justyna kl. II a
• Kiermut Adam kl. III h
• Jadeszko Magdalena kl. I e
• Etap centralny
• Harasimczuk Justyna kl. II a

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk)

Etap szkolny – 1 uczeń

Etap okręgowy
• Kuć Przemysław kl. III a

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin)

Etap szkolny – 10 uczniów
Etap okręgowy

• Galińska Anna Maria kl. II g
• Kamiński Adam kl. III d