Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
16 gru 2007 VII Podlaski Kongres Europejski

4 grudnia 2007r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego
w Białymstoku odbył się VII Podlaski Kongres Europejski. Kongres zorganizował działający przy III LO i obchodzący w bieżącym roku swoją dziesiątą rocznicę powstania Klub Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera pod opieką Adama Borysiewicza oraz Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku.

Część oficjalną Kongresu, po uroczystym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, „Ody do radości” oraz hymnu Włoch, otworzyli dyrektor szkoły – p. Małgorzata Górniak, opiekun KIE – p. Adam Borysiewicz oraz dyrektor Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej – p. Piotr Sobolewski. Spośród licznie zaproszonych gości głos zabrali:
- Wicestarosta Powiatu Białostockiego – p. Adam Kamiński
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka – p. Grzegorz Bielecki,
- Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Białowieża, Koordynator ds. Ekologii w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska – p. Andrzej Antczak,
- Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Młode Centrum” i Akademickiego Koła Nauk Politycznych przy Uniwersytecie w Białymstoku – p. Marta Puchalska,

Po wystąpieniu Prezesa KIE – Justyny Karpińskiej, członkowie Klubu Integracji Europejskiej (pod kierunkiem p. Adama Borysiewicza) zaprezentowali część artystyczną dotyczącą kultury i sztuki Włoch.
Wzorem ubiegłych lat młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących zagadnień związanych z przynależnością do Unii Europejskiej. Tematami warsztatów były:
1. „Italia – jej pozycja w Unii Europejskiej i ochrona środowiska” –
p. Krzysztof Wolfram, Prezes Fundacji Zielone Płuca Polski.
2. „Polska z Brukseli” – p. Marta Puchalska, Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Młode Centrum” i Akademickiego Koła Nauk Politycznych przy Uniwersytecie w Białymstoku.
3. „Europe Direct i sieć regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Program Młodzież” – p. Adam Kozłowski i p. Aneta Świsłocka, konsultanci Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej.
4. „Formy ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Italii i Polski” – p. Grzegorz Bielecki Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka oraz p. Andrzej Antczak, Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Białowieża, Koordynator ds. Ekologii w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska.

W Kongresie uczestniczyła młodzież z klubów europejskich m.in. z II LO,
IV LO, szkoły w Ełku i in.