Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 lis 2010 I, III i IV miejsce dla naszych uczniów podczas „Wielkiej Lekcji Geografii” w Łodzi

Zuzanna Nikitorowicz z kl. III d , Joanna Stachniewicz z kl. III d oraz Agnieszka Putko z kl. II c w trakcie wyłaniania najlepszych geografów

Dnia 19 listopada 2010 r. uczestniczyliśmy w „ Wielkiej Lekcji Geografii”. Odbyła się ona w Łodzi w ramach trwającego w dniach 17-21 listopada Eksplorers Festival. Pojechaliśmy tam w dziesięcioosobowej grupie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich pod opieką nauczyciela geografii pani Joanny Kamockiej i pani dyrektor Małgorzaty Górniak. Temat lekcji – „Przez Azję, śladami ucieczki Witolda Glińskiego” nawiązywał do 70 Rocznicy Wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych wykładach polskich osobistości z dziedziny geografii oraz obejrzeliśmy prezentacje gości – podróżników między innymi z Japonii. Dużą atrakcją było wystąpienie Martyny Wojciechowskiej z wizualizacją:” Nepal-przygoda blisko nieba”. Zajęcia zakończyły się konkursem pt. „Najlepszy Młody Geograf”. W teście uczestniczyło 750-ciu uczniów z 75 szkół z całej Polski. Wyniki były dla nas miłym zaskoczeniem. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii najlepsza szkoła. Indywidualnie zajęliśmy też czołowe pozycje: Joanna Stachniewicz z klasy III d zajęła I miejsce, Agnieszka Putko z klasy II c zajęła III miejsce, a Zuzanna Nikitorowicz z klasy III d zajęła IV miejsce. Serdecznie gratulujemy. Pełni wrażeń i satysfakcji z cennymi nagrodami wróciliśmy do domu. W przyszłym roku też planujemy wziąć udział w następnej „Wielkiej Lekcji Geografii”.

Pani dyrektor Małgorzata Górniak i pani Joanna Kamocka – nauczyciel geografii wraz z uczniami przed aulą Uniwersytetu Łódzkiego

Uczennice Justyna Czarnowicz i Joanna Zawistowska z Martyną Wojciechowską

Uczniowie III LO na wykładach

Martyna Wojciechowska wręcza nagrodę Joannie Stachniewicz z kl. III d

Pani Joanna Kamocka – nauczyciel geografii, otrzymuje puchar i dyplom dla najlepszej szkoły

Pani dyrektor Małgorzata Górniak i pani Joanna Kamocka – nauczyciel geografii, wraz z uczniami III LO biorącymi udział w „Wielkiej Lekcji Geografii” z dyplomami i nagrodami